Cristin-prosjekt-ID: 2515430
Sist endret: 20. august 2021, 08:38

Cristin-prosjekt-ID: 2515430
Sist endret: 20. august 2021, 08:38
Prosjekt

Livskvalitet og mestring blant elever 16 – 19 år med kort botid gjennom Covid-19 nedstengningen, mars – mai 2020 (HEL-KOBO-Covid)

prosjektleder

Brit Oppedal
ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2020 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Livskvalitet og mestring blant elever 16 – 19 år med kort botid gjennom Covid-19 nedstengningen, mars – mai 2020 (HEL-KOBO-Covid)

Populærvitenskapelig sammendrag

BAKGRUNN:

Med bakgrunn i tiltakene som ble gjennomført i forbindelse med korona epidemien i Norge i mars 2020, besluttet Helseetaten og Folkehelseinstituttet (FHI) å utvide «Helseprosjekt elever 16-19 år med kort botid» (HEL-KOBO) med spørsmål om elevenes ressurser og behov mens skolen var stengt. Det er stort behov for kunnskap om hvilke erfaringer barn og unge i sårbare situasjoner har med korona-pandemien. Elevene 16 – 19 år med kort botid regnes å være i en sårbar situasjon, ettersom de har kommet til Norge som ungdommer og er i en etableringsfase, har lite kunnskap om det norske samfunnet og svake norskferdigheter. Denne gruppen er ikke inkludert i andre undersøkelser om ungdommers erfaringer med Covid-19 pandemien. HEL-KOBO-Covid vil kunne gi verdifull komplementær kunnskap om ungdom som befinner seg i en særskilt sårbar situasjon. Kontakten prosjektledelsen til «Helseprosjekt elever 16-19 år med kort botid” har med Prosjektskolen og elevene der, gjør det mulig å gjennomføre en slik utvidet undersøkelse raskt.

MÅLSETTING:

få informasjon om hvilke erfaringer elever med kort botid i Norge har med korona-pandemien og tiltakene som er knyttet til denne under nedstengningen i mars – mai 2020.

Mer spesifikt skal prosjektet undersøke hvordan elevene opplevde følgende under nedstengingen:

 1. Sin psykiske helse
 2. Sine relasjoner til familie, venner, klassen og lærerne
 3. Sine erfaringer med læring og undervisningen under nedstengingen
 4. Hvordan de fikk informasjon om Covid-19

METODE:

Studien baserer seg på data som ble samlet inn som et tillegg til Helseprosjekt elever 16 – 19 år med kort botid, HEL-KOBO, da skolen åpnet igjen i mai 2020. Tilleggs-prosjektet var godkjent av REK (ref. 11483).

135 elever besvarte elektroniske spørreskjema i skoletiden, med spørsmål om hvordan hverdagen deres var under nedstengningen, og om deres livskvalitet og psykiske helse. 58 av disse elevene hadde også deltatt i HEL-KOBOs helseundersøkelse høsten 2019. Det ble også samlet inn data gjennom individuelle dybdeintervjuer med 15 av deltakerne.

Prosjektet er et samarbeid mellom fra Helseetaten i Oslo kommune og FHI. Resultatene fra undersøkelsen overleveres som et elektronisk notat til Helseetaten innen utgangen av august 2021.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Brit Oppedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Amar Ahmethodzic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo kommune
1 - 2 av 2