Cristin-prosjekt-ID: 2515680
Sist endret: 24. august 2021, 09:34

Cristin-prosjekt-ID: 2515680
Sist endret: 24. august 2021, 09:34
Prosjekt

Brukerundersøkelser på legevakt

prosjektleder

Merete Allertsen
ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2018 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Brukerundersøkelser på legevakt

Populærvitenskapelig sammendrag

Brukerundersøkelse for legevakt er et spørreskjema som ble utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM).

Spørreskjemaet skal fange opp pasienters erfaringer i møte med legevakt.

Kravet om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring er lovfestet i Helse og omsorgstjenestelovens § 4-2 og Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 8 d) om plikten til å vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer.

Fra høsten 2019 tilbyr NKLM elektronisk versjon av spørreskjemaet. Legevakter som ønsker å benytte seg av den elektroniske versjonen må kontakte NKLM på e-post brukerus.nklm@norceresearch.no

Elektronisk brukerundersøkelse har flere fordeler, men også noen ulemper.

Fordeler:

 • Det er enkelt å sende ut som SMS til brukerens telefon
 • brukeren kan svare på en helt anonym lenke
 • svarene kommer direkte inn i en database som gjør det raskt å analysere

Ulemper:

 • Det er fare for at grupper av brukere av legevakt blir utelatt fordi de ikke kan svare elektronisk. Dette gjelder brukere som ikke har smarttelefon eller av andre grunner ikke er i stand til å svare på en elektronisk undersøkelse. For eksempel kan man miste svar fra en del eldre pasienter.


Legevakten bør vurdere om det er hensiktsmessig å tilby spørreundersøkelse på papir til de som ikke ønsker/kan svare elektronisk. Spørreskjemaet i papirversjon er tilgjengelig på NKLM sine nettsider.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Merete Allertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Tone Morken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

The association between demographic factors, user reported experiences and user satisfaction: results from three casualty clinics in Norway.

Danielsen, Kirsten; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Garratt, Andrew Malcolm; Førland, Oddvar; Iversen, Hilde Hestad; Hunskaar, Steinar. 2010, BMC Family Practice. VID, NORCE, FHI, UIBVitenskapelig artikkel

The patient experiences questionnaire for out-of-hours care (PEQ-OHC): data quality, reliability, and validity.

Garratt, Andrew; Danielsen, Kirsten; Førland, Oddvar; Hunskår, Steinar. 2010, Scandinavian Journal of Primary Health Care. VID, NORCE, FHI, DIAKONSYK, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2