Cristin-prosjekt-ID: 2518687
Sist endret: 1. oktober 2021, 15:01

Cristin-prosjekt-ID: 2518687
Sist endret: 1. oktober 2021, 15:01
Prosjekt

Direct and indirect climate impacts on the biodiversity and functioning of the underground ecosystem (FUNDER)

prosjektleder

Vigdis Vandvik
ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 315249

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økologi

Emneord

Økosystemmodell • Økosystem tjenester • Effekter av klimaendringer • Fjellplanter • Arktisk og alpin • Karbonlagring • Funksjonelle egenskaper • Climate change • Interaksjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Doktorgradsprosjekt
 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2021 Slutt: 31. mars 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Direct and indirect climate impacts on the biodiversity and functioning of the underground ecosystem (FUNDER)

Populærvitenskapelig sammendrag

Klimaendringene endrer artsmangfoldet av planter, dyr, og mikroorganismer. Disse endringene kan lett observeres gjennom forandringer over tid i vegetasjon og artssammensetning over bakken, men de påvirker også det komplekse samspillet av planter, dyr, og mikroorganismer nede i jorda. Her nede i undergrunnen handler og samhandler organismene med hverandre på måter som påvirker helt grunnleggende funksjoner i økosystemet, som for eksempel økosystemets evne til karbonlagring og karbonomsetning. Derfor kan endringer her nede påvirke tilbakekoblingene fra naturlige økosystemer til klimasystemet. FUNDER vil studere både direkte effekter av klima og indirekte effekter, som virker gjennom disse endringer i samhandlingen mellom arter, på mangfoldet og funksjon i undergrunnens komplekse nettverk av planter, dyr og mikroorgansimer. For å oppnå dette vil vi gjøre felteksperimenter, og vi vil måle hvordan planter, dyr og mikroorganismer reagerer gjennom å sammenligne eksperimenter utført under forskjellige regionale temperatur- og nedbørsforhold. Dette vil gi oss en helhetlig forståelse av økosystemenes respons på klimaendringer, inklidert endringer i biologiske interaksjoner, noe som igjen vil hjelpe oss å forstå økosystmenes tilbakekobling til klimasystemet.

Vitenskapelig sammendrag

Climate change alters plant and soil communities, as well as processes and interactions in the plant-soil food web. These changes posethreats to biodiversity and key ecosystem functions such as productivity and carbon and nutrient cycling. To predict how biodiversityand ecosystem functioning will respond to future climatic changes, and how these changes will feed back to the climate system,profound knowledge of climate impacts on underlying ecological responses, processes, mechanisms, and interactions in the plant-soilfood web is needed. FUNDER will assess and disentangle the direct effects of climate from the indirect effects, mediated through bioticinteractions, on the diversity and whole-ecosystem functioning of the plant−soil food web.To achieve this, we use a powerful macroecological experimental approach to quantify the impacts of vegetation diversity oninteractions and ecosystem functioning across factorial broad-scale temperature and precipitation gradients. This will allow us to gain aholistic understanding of ecosystem responses to climate change, including non-additive effects, context-dependencies acrosslandscapes, compensatory effects and climate mismatches that may lead to disruption of biotic interactions.Towards this end, FUNDER brings together an optimal team of researchers with complementary skills and expertise from five world-classresearch institutions in Norway and abroad to develop new approaches in global change, ecosystem, conservation ecology and earthsystem modelling with important applications and benefits for both basic science and applied climate change research. The research ismade possible, and provides added value, through exploiting an existing Norwegian experimental infrastructure. The project leadershipand partners have excellent track records in relevant fields, and FUNDER will significantly strengthen the research cluster and providecareer opportunities for early-career researchers.

Metode

FUNDER is realized through five work packages (hereafter WPs) focusing on coordinating the field infrastructure and existing data (WP1); collecting and analyzing taxonomic and functional data on plants (WP2), soil nematodes and mesofauna (WP3), and fungi and microbes (WP4); and synthesis and climate feedbacks (WP5).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vigdis Vandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Deborah E. Goldberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Arizona

Ella Thoen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Genetikk og evolusjonsbiologi ved Universitetet i Oslo

Lise Øvreås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Sonya Rita Geange

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »