Cristin-prosjekt-ID: 2520450
Sist endret: 5. oktober 2021, 13:48

Cristin-prosjekt-ID: 2520450
Sist endret: 5. oktober 2021, 13:48
Prosjekt

RangeX - Mechanisms underlying the success and impacts on biodiversity and ecosystem functioning of range-expanding species under climate change

prosjektleder

Vigdis Vandvik
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 3.150.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 321605

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Plantegeografi • Økologi

Emneord

Effekter av klimaendringer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2021 Slutt: 31. mars 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

RangeX - Mechanisms underlying the success and impacts on biodiversity and ecosystem functioning of range-expanding species under climate change

Populærvitenskapelig sammendrag

Når klimaet blir varmere vil planter og dyr kunne spre seg mot kaldere strøk - nordover i landet og oppover i fjellet. Men hva skjer med de fjellartene som allerede finnes her når de får nye naboer? RangeX skal undersøke hvordan fjellplanter reager på nye naboer de kan forvente å få under et varmere klima. Vi skal gjøre eksperimenter der vi flytter planter fra lavere strøk opp i fjellet, og se på hvordan fjellplanter påvirkes. Vi skal studere mekanismene bak disse effektene - er det de nye naboene i seg selv som er viktigst, eller opererer effektene gjennom andre organsimer som pollinerende insekter eller jordorgansimer som er viktigst? Og hva vil egentlig effektene av de nye naboene være? Vil vi se endringer i biologisk mangfold, karbonlagring, eller kanskje pollingering? 

RangeX er et internasjonale samarbeidsprosjekt, der vi skal sammenligne studier i Norge med studier i Sveits, Sør-Afrika og Chile. Målet er å finne ut hva som er forskjellig og hva som er likt mellom forskjellige geografiske områder.   Slik kan vi bedre forstå mekansimer og prosesser som styrer fjellnaturen i framtida. 

Dette prosjektet er viktig fordi fjellnaturen er unik, og fordi fjellet er viktig for oss mennesker. I fjellet finnes viktige globale kilder til vann, mat og levebrød. Men fjellet utsettes også for over gjennomsnittet rask oppvarming og økende innvandring av fremmede arter arter. Vi vil jobbe samen med lokale og globale samfunnsaktører og interesser for å sikre at forskninge vår er relevant og interessant for samfunnet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vigdis Vandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Aud Helen Halbritter Rechsteiner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Nathan Harris Phinney

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

The power of experimental macroecology in disentangling global change impacts on plants, vegetation, and ecosystems.

Vandvik, Vigdis. 2021, University of Grenoble arrangement. UIBVitenskapelig foredrag

Naturen anno 2050 – Hvor er vi nå, hvor er vi på vei, hvor vil vi?

Vandvik, Vigdis. 2021, Grønn Hyttelab. UIBFaglig foredrag

Klimakrisen og naturkrisen må løses sammen.

Vandvik, Vigdis. 2021, Klimakvarteret. UIBFaglig foredrag
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »