Cristin-prosjekt-ID: 2524384
Sist endret: 19. november 2021, 10:54

Cristin-prosjekt-ID: 2524384
Sist endret: 19. november 2021, 10:54
Prosjekt

HelseIntro- en studie for å fremme deltakelse for flyktninger med helseutfordringer i Introduksjonsprogrammet

prosjektleder

Rita Sørly
ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2021 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HelseIntro- en studie for å fremme deltakelse for flyktninger med helseutfordringer i Introduksjonsprogrammet

Tittel

HealthIntro - a study to increase the successful participation of refugees with health problems in the integration program

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rita Sørly

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Jan Fredrik Frantzen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak ved UiT Norges arktiske universitet

Mads M. Stornes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for vernepleie ved UiT Norges arktiske universitet

Hanne Cecilie Kavli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forskningsstiftelsen Fafo
Aktiv cristin-person

Sindre Myhr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Et firkanta norsk system sender flyktninger til NAV før de får prøvd seg i arbeidslivet.

Sørly, Rita; Holm, Inger Marie; Laue, Johanna. 2020, Forskning.no. UITKronikk
1 - 1 av 1