Cristin-prosjekt-ID: 2546426
Sist endret: 15. september 2022, 10:06

Cristin-prosjekt-ID: 2546426
Sist endret: 15. september 2022, 10:06
Prosjekt

Rusproblemer hos unge

prosjektleder

Ove Heradstveit
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emneord

Ungdom • Rusproblemer • Psykisk helse

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 30. juni 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rusproblemer hos unge

Populærvitenskapelig sammendrag

Bruk av rusmidler er utbredt blant ungdom. For mange av ungdommene fører bruk av rusmidler ikke til videre problemutvikling, mens andre ungdom utvikler rusproblemer, ofte i kombinasjon med psykiske vansker.

Dette post doc-prosjektet bygger videre på en doktorgrad som undersøkte hvordan bruk av rusmidler påvirket skolemessig fungering hos ungdom, hvilke ungdom som utviklet problematisk bruk av rusmidler, og i hvilken grad ungdom med rusproblemer i kombinasjon med psykiske problemer gjorde seg nytte av tilgjengelige helsetjenester.

Post doc-prosjektet ser spesifikt på hvordan rusproblematikk i ungdomstiden henger sammen med bestemte risikoindikatorer blant unge som får hjelp i psykisk helsevern for barn og unge; resiliens; og langtids negative utfall.

Vitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet her formell tittel "Substance-related problems among adolescents. Risk indicators, resilience, and long-term functional impairment" og er tildelt post doc-midler i Helse Vest i perioden 2021 til 2023 (juni). 

Prosjektet har som målsetning å undersøke bruk av rusmidler i ungdomstiden  med fokus på risikoindikatorer og resiliens, samt langtids negative utfall. 

Metode

Kvantitative undersøkelser blir gjennomført basert på en stor befolkningsundersøkelse av ungdom (ung@hordaland), i kombinasjon med registerkoblinger (NUDB og NPR), samt kobling i mot Studentenes Helse og Trivelsundersøkelse (SHoT). 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ove Heradstveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Mads Uffe Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Aarhus Universitet

Tormod Bøe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Irene Bircow Elgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Børge Sivertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Substance-Related Problems in Adolescents with ADHD-Diagnoses: The Importance of Self-Reported Conduct Problems.

Heradstveit, Ove; Askeland, Kristin Gärtner; Bøe, Tormod; Lundervold, Astri Johansen; Elgen, Irene Bircow; Skogen, Jens Christoffer; Pedersen, Mads Uffe; Hysing, Mari. 2022, Journal of Attention Disorders. SUS, NORCE, AU, FHI, UIBVitenskapelig artikkel

Parental Mental Illness as a Risk Factor for Adolescent Psychiatric Disorders: A Registry-Based Study of Specialized Child and Adolescent Health Services.

Heradstveit, Ove; Haugland, Bente Storm Mowatt; Nilsen, Sondre Aasen; Bøe, Tormod; Sivertsen, Børge; Hysing, Mari. 2021, Child & Youth Services. SUS, HELSEFONNA, NORCE, FHI, NTNU, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2