Cristin-prosjekt-ID: 590218
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2021 14:56

Cristin-prosjekt-ID: 590218
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2021 14:56
Prosjekt

ung@hordaland og bruk av helsetjenester

prosjektleder

Mari Hysing
ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/1467

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre psykologiske fag

Emneord

Kvalitet i psykisk helsetjeneste

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 1. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ung@hordaland og bruk av helsetjenester

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektets mål er å få mer kunnskap om hva som kjennetegner de som mottar behandling i psykisk helsevern, sammenlignet med dem som ikke har fått oppfølging for sine vansker når det gjelder symptomer på psykiske vansker, helseatferd og funksjon i hverdagen. Blant annet vil vi se på hvordan psykiske vansker, resiliensfaktorer, søvnproblemer, helseatferd inkludert alkohol- og narkotikabruk, sosioøkonomisk status og familiefaktorer, og samspillet mellom slike faktorer er relatert til multiaksial klassifisering og oppfølging. I tillegg ønsker vi å se nærmere på hva som er karakteristisk for ungdommer med ulike diagnoser og multiaksial klassifisering på de nevnte områdene, og hvilken oppfølging de får i psykisk helsevern. 

Å kombinere data fra ung@hordaland med Pasientregisteret gir unike muligheter til å koble informasjon om helse fra en stor epidemiologisk undersøkelse med informasjon om klassifisering og oppfølging i psykisk helsevern. En tilsvarende sammenstilling av disse datakildene ble foretatt ved første kobling, og vil nå forlenge perioden for å få en mer komplett forståelse av oppfølging innen psykisk helsevern for barn og unge.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets mål er å få mer kunnskap om hva som kjennetegner de som mottar behandling i psykisk helsevern, sammenlignet med dem som ikke har fått oppfølging for sine vansker når det gjelder symptomer på psykiske vansker, helseatferd og funksjon i hverdagen. Blant annet vil vi se på hvordan psykiske vansker, resiliensfaktorer, søvnproblemer, helseatferd inkludert alkohol- og narkotikabruk, sosioøkonomisk status og familiefaktorer, og samspillet mellom slike faktorer er relatert til multiaksial klassifisering og oppfølging. I tillegg ønsker vi å se nærmere på hva som er karakteristisk for ungdommer med ulike diagnoser og multiaksial klassifisering på de nevnte områdene, og hvilken oppfølging de får i psykisk helsevern. 

Å kombinere data fra ung@hordaland med Pasientregisteret gir unike muligheter til å koble informasjon om helse fra en stor epidemiologisk undersøkelse med informasjon om klassifisering og oppfølging i psykisk helsevern. En tilsvarende sammenstilling av disse datakildene ble foretatt ved første kobling, og vil nå forlenge perioden for å få en mer komplett forståelse av oppfølging innen psykisk helsevern for barn og unge.

Metode

Epidemiologisk undersøkelse og registerkobling

Utstyr

Prosjektet er en kobling mellom Norsk Pasientregister og den epidemiologiske undersøkelsen ung@hordaland. 

Tittel

youth@hordaland and use of health services

Populærvitenskapelig sammendrag

There is limited knowledge on whether and to what extent adolescents with mental health problems and substance-related problems receive relevant health services. The researchers therefore aim to link information on mental health problems and substance use from the youth@hordaland-survey (REC entry “2011/811 Barn I Bergen – runde 4”) and data from the Norwegian Patient Registry (NPR). The purpose of this project is to expand our knowledge regarding the extent to which adolescents with mental health problems receive necessary health services, and to specify how many adolescents with mental health problems that do not receive relevant services. The linkage of data from the youth@hordaland-survey and the NPR will apply to approximately 1000 to 1500 of the adolescents. Consent to the linkage of the data sources have previously been collected during the adolescents’ participation in the youth@hordaland-survey, and we do not plan to re-collect their consent for this actual linkage.

Vitenskapelig sammendrag

The aim of this project is to enhance our understanding of the characteristics of adolescents that receive specialist mental health care services, including symptoms of mental health problems, resilience factors, sleep problems, health behaviours (including use of alcohol and illicit drugs), socioeconomic status and family factors. The project also aims to highlight how the interplay of these factors is related to multiaxial classification and follow-up in the specialist mental health care services. In addition, we aim to explore how these specific characteristics distribute across different psychiatric diagnoses, and what characterized the follow-up in specialist mental health care services across psychiatric diagnoses.

The combination of data from the youth@hordaland-survey and the Norwegian Patient Registry, provide opportunities to link data on health from a large epidemiological survey with data on classification and follow-up within specialist mental health care services. An equvialent linkage of these two data sources have previously been conducted, and we now plan to re-conduct this linkage with extended data from the Norwegian Patient Registry. Data from this new linkage will empower us with new possibilites to enhance our understanding of adolescents that receive specialist mental health care services.

Metode

Epidemiological survey and linkage with registry data.

Utstyr

The project includes a linkage of data between the Norwegian Patient Registry and an epidemiological survey, the youth@hordaland.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mari Hysing

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Børge Sivertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helsefremmende arbeid ved Folkehelseinstituttet

Sisilie Lunde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen

Liv Sand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Barne og Ungdompsykiatrisk avdeling ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Ove Heradstveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Sleep problems among adolescents within child and adolescent mental health services. An epidemiological study with registry linkage.

Hysing, Mari; Heradstveit, Ove; Harvey, Allison G.; Nilsen, Sondre Aasen; Bøe, Tormod; Sivertsen, Børge. 2020, European Child and Adolescent Psychiatry. SUS, UoCB, HELSEFONNA, NORCE, FHI, NTNU, UIBVitenskapelig artikkel

Psychiatric diagnoses differ considerably in their associations with alcohol/drug-related problems among adolescents. A Norwegian population-based survey linked with national patient registry data.

Heradstveit, Ove; Skogen, Jens Christoffer; Hetland, Jørn; Stewart, Robert; Hysing, Mari. 2019, Frontiers in Psychology. SUS, KCLUOL, NORCE, FHI, UIB, SLM NHSVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3