Cristin-prosjekt-ID: 2547690
Sist endret: 30. september 2022, 08:32

Cristin-prosjekt-ID: 2547690
Sist endret: 30. september 2022, 08:32
Prosjekt

The effects of serious injury on mental health trajectories in Norway, The injury Prevention and Outcomes following Trauma project(IPOT)

prosjektleder

Leiv Arne Rosseland
ved Forskningsleder AKU ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus HF

Finansiering

 • Sykehuset Innlandet HF
  Prosjektkode: 150457

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Traumatologi • Anestesiologi • Psykiatri, barnepsykiatri

Emneord

Rusmiddelmisbruk • Alvorlige psykiske lidelser • Traume, vurdering av alvorlighetsgrad • PTSD

HRCS-helsekategori

 • Skader og ulykker
 • Generell helserelevans
 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 3.5 Ressurser og infrastruktur (sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2022 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The effects of serious injury on mental health trajectories in Norway, The injury Prevention and Outcomes following Trauma project(IPOT)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Leiv Arne Rosseland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Forskningsleder AKU ved Universitetet i Oslo

Anders Rasmussen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Avd Akuttmedisin ved Sykehuset Innlandet HF

Trond Nordseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Lars Lien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet
1 - 4 av 4