Cristin-prosjekt-ID: 261393
Sist endret: 11. januar 2015 13:57
Cristin-prosjekt-ID: 261393
Sist endret: 11. januar 2015 13:57
Prosjekt

Quantitative MR imaging used to gain new knowledge of perinatal brain injury- from newborns to young adults with very low birth weight

prosjektleder

Ann-Mari Brubakk
ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 8.000.000
 • Norges forskningsråd

  • Prosjektkode: 182663

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pediatri • Medisinske fag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 17. januar 2008 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Quantitative MR imaging used to gain new knowledge of perinatal brain injury- from newborns to young adults with very low birth weight

Sammendrag

Prosjektet undersøker hvordan de tre gruppene utvikler seg fra svangerskapet til nå 20 år.Ved 20 år undersøkes hvordan psykiatriske og nevropsykologiske funn samt funn ved avanserte cerebrale MR-metoder har forandret seg fra 14 til 20 år i de tre gruppene. Funnene blir også sammenlignet med tidligere funn på endel av områdene ved 1 og 6 år. De kliniske funnene i 20 års alder blir sammenlignet med funnene ved de ulike MR-metodene. Prosjektet inneholder også et intervensjonsstudie for å se om trening med et PC-basert treningsprogram gir bedring i arbeidshukommelse og påvisbare funskjonsforrandringer i hjernen over tid hos tenåringer med lav fødselsvekt samt kontroller

Vitenskapelig sammendrag

Barn med fødselsvekt <1500 gr ( very Low Birth Weight: VLBW), barn født til termin med lav fødselsvekt ( Small for gestational Age: SGA) og normalvektige barn født til termin følges fra fødsel til voksen alder med kliniske undersøkelser og cerebrale MR-metoder. Dessuten inneholder prosjektet et kognitivt intervensjonsstudie hos tenåringer med fødselsvekt <1000gr ( Ekstrem lav fødselsvekt: ELBW) og kontroller.

Metode

I 20 års alder blir alle gruppene undersøkt med et nevropsykologisk testbatteri, psykiatriske spørreskjema samt interview og en cerbral MR undersøkelse: DTI, Tractografi og estimering av volum og tykkelse av hjernebark samt volum av hjernens strukturer.I intervensjonsstudie trener 14 år gamle ELBW og kontroller i 5 uker med et PC basert program utviklet av et svensk firma : CogMed i samarbeid med forskere ved Karolinska Institutet, Stockholm Sverige for barn og voksne med ADHD. Før og etter trening samt 6 måneder senrere sammenlignes funn ved nevropsykologisk testing med funn ved fMRI av hjernen.

Utstyr

Nevropsykologisk testbatteri, validerte psykiatriske spørreskjema samt semikvantitativet intervju, 1,5 Tesla Simens MR maskin,Semiautomatiske analyser av hjernestrukturer (Frisurf), programmet RoboMemo,CogMed, Sverige

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ann-Mari Brubakk

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jon Sverre Skranes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Asta Kristine Håberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Marit Sæbø Indredavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Susanne Lindqvist

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Persisting cortical deviations seen in VLBW young adults. Do later year cohorts present with less cortical pathology?

Skranes, Jon Sverre. 2014, ENBC Annual Meeting 2014. NTNUVitenskapelig foredrag

Visual-motor function relates to surface area and connectivity in young adults born preterm with very low birth weight: DTI and morphometric analysis.

Sripada, Karen Kamala; Løhaugen, Gro; Rimol, Lars Morten; Eikenes, Live; Brubakk, Ann-Mari; Skranes, Jon Sverre. 2014, Neuroscience Conference 2014. NTNU, SØRLANDPoster

Entorhinal cortical thinning and ADHD and autistic traits in VLBW adolescents.

Botellero, Violeta NL; Skranes, Jon Sverre; Lydersen, Stian; Brubakk, Ann-Mari; Indredavik, Marit Sæbø; Martinussen, Marit. 2014, The 5th Congress of EAPS. NTNUPoster

Cerebellum, thalamus and cerebral cortex in VLBW adolescents’ mental health.

Botellero, Violeta NL; Skranes, Jon Sverre; Lydersen, Stian; Brubakk, Ann-Mari; Indredavik, Marit Sæbø; Martinussen, Marit. 2014, The 5th Congress of EAPS. NTNUPoster

Self-reported quality of life at 19-23 years and correlations with motor skills in young VLBW adults without cerebral palsy.

Evensen, Kari A. Indredavik; Husby, Ingrid Marie; Indredavik, Marit Sæbø; Brubakk, Ann-Mari; Skranes, Jon Sverre. 2014, The 5th Congress of EAPS. NTNUVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 83 | Neste | Siste »