Cristin-prosjekt-ID: 355689
Sist endret: 27. oktober 2015, 13:47

Cristin-prosjekt-ID: 355689
Sist endret: 27. oktober 2015, 13:47
Prosjekt

Long-Limb or Distal Gastric Bypass for Superobesity - Randomized Study

prosjektleder

Rune Sandbu
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Kirurgisk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2011 Slutt: 1. mai 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Long-Limb or Distal Gastric Bypass for Superobesity - Randomized Study

Sammendrag

The main study objective:To evaluate long-limb gastric bypass (150 cm alimentary limb) vs. "distal" gastric bypass (common channel 150 cm) in the treatment of superobesity (BMI 50-60 kg/m2).The main study hypothesis:Distal bypass accomplish an estimated 10-20 % larger weightloss than long-limb gastric bypass 1 year after surgery. Patients subject to distal bypass have more gastrointestinal side effects and more extensive nutritional deficiences compared to long-limb gastric bypass.

Vitenskapelig sammendrag

VARG-studien. En randomisert blindet studie som skal sammenlikne effekten av to kirurgiske metoder (samarbeidsprosjekt med Aker Universitetssykehus).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rune Sandbu

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Marius Svanevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kirurgisk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Jøran Hjelmesæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Dag Hofsø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Tor-Ivar Karlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Perioperative outcomes of proximal and distal gastric bypass in patients with BMI ranged 50–60 kg/m2 - a double-blind, randomized controlled trial.

Svanevik, Marius; Risstad, Hilde; Hofsø, Dag; Schou, Carl-Fredrik; Solheim, Brita; Søvik, Torgeir Thorson; Kristinsson, Jon Adalsteinn; Hjelmesæth, Jøran; Mala, Tom; Sandbu, Rune. 2015, Obesity Surgery. VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1