Cristin-prosjekt-ID: 399899
Sist endret: 6. april 2016 12:54

Cristin-prosjekt-ID: 399899
Sist endret: 6. april 2016 12:54
Prosjekt

22. juli forklare, forstå, forebygge

prosjektleder

Svein Østerud
ved InterMedia ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • InterMedia ved Universitetet i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 6. september 2011 Slutt: 19. oktober 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

22. juli forklare, forstå, forebygge

Sammendrag

Terroren som rammet oss 22. juli 2011 utfordrer våre intellektuelle og emosjonelle evner, slik 9/11 gjorde det med USA for 10 år siden. For å forstå terrorhandlingene må vi søke etter svar innenfor flere kunnskapsområder og fagmiljøer. Boken analyserer selve terrorhandlingen, men også våre reaksjoner på terroren, og kaster slik lys over noe som fremdeles er vanskelig å begripe. Var terroren en gal manns verk eller en ideologisk motivert handling? Forklares terrorhandlingene best gjennom et fokus på psykiatriske faktorer? Eller på samvirket mellom psykologiske og politiske? Hvilket fokus, og hva slags kunnskap gjør oss i stand til å forebygge terror?Andre vesentlige spørsmål som reises i boken er: Hvordan fungerte sentrale institusjoner etter terroranslaget? Hvilken rolle spilte mediene? Sviktet Universitetet i Oslo da Fjordman fikk godkjent sin masteroppgave? Og hvordan har egentlig rettsstaten Norge fungert etter 22. juli?

Vitenskapelig sammendrag

Terroren som rammet oss 22. juli 2011 utfordrer våre intellektuelle og emosjonelle evner, slik 9/11 gjorde det med USA for 10 år siden. For å forstå terrorhandlingene må vi søke etter svar innenfor flere kunnskapsområder og fagmiljøer. Boken analyserer selve terrorhandlingen, men også våre reaksjoner på terroren, og kaster slik lys over noe som fremdeles er vanskelig å begripe. Var terroren en gal manns verk eller en ideologisk motivert handling? Forklares terrorhandlingene best gjennom et fokus på psykiatriske faktorer? Eller på samvirket mellom psykologiske og politiske? Hvilket fokus, og hva slags kunnskap gjør oss i stand til å forebygge terror?Andre vesentlige spørsmål som reises i boken er: Hvordan fungerte sentrale institusjoner etter terroranslaget? Hvilken rolle spilte mediene? Sviktet Universitetet i Oslo da Fjordman fikk godkjent sin masteroppgave? Og hvordan har egentlig rettsstaten Norge fungert etter 22. juli?

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Svein Østerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved InterMedia ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Anne Birgitta Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Rune Ottosen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tor Claussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold
Aktiv cristin-person

Katrine Fangen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Øyeblikk i skriftens historie.

Slaatta, Tore. 2012, Abstrakt forlag. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

22. juli - perspektiver, verdier og ansvar.

Claussen, Tor. 2012, Abstrakt forlag. HIØVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kan vi forstå terrorhandlingene som rammet oss 22. juli?

Østerud, Svein. 2012, Abstrakt forlag. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Innledning: Oslo, 22. juli 2011.

Østerud, Svein. 2012, Abstrakt forlag. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Hvordan forklare det "uforståelige".

Ottosen, Rune; Bull, Cathrine Andenæs. 2012, Abstrakt forlag. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »