Cristin-prosjekt-ID: 403277
Sist endret: 27. juni 2019 10:16

Cristin-prosjekt-ID: 403277
Sist endret: 27. juni 2019 10:16
Prosjekt

Etikk i kommunenes helse- og omsorgstjenester

prosjektleder

Tom Eide
ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Ledelse • Etikk • Omsorg • Helse • Helsesektor • Skjøtsel • Verdier • Lederskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 24. september 2007 Slutt: 15. september 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Etikk i kommunenes helse- og omsorgstjenester

Sammendrag

Et pedagogisk utviklingsprosjekt finansiert av KS som ble avsluttet med publisering av Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester (Kommuneforlaget 2008, revidert 2012). Prosjektet ble finansiert av KS, og hadde som formål å undersøke hvordan kommunene kan styrke sin etiske kompetanse innen helse- og omsorg, og å skrive en metodebok for kommunenes etikkarbeide.

Vitenskapelig sammendrag

Revisjon av Etikkhåndboka for helse- og omsorgstjenestene og utvikling av en liten veileder til etisk refleksjon i praksis.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tom Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Einar Aadland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Den lille etikkveilederen.

Aadland, Einar; Eide, Tom. 2019, VID, USNFagbok

Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester (2. utgave).

Eide, Tom; Aadland, Einar. 2012, Kommuneforlaget AS. VID, USNLærebok
1 - 2 av 2