Cristin-prosjekt-ID: 435226
Sist endret: 29. april 2020 12:33

Cristin-prosjekt-ID: 435226
Sist endret: 29. april 2020 12:33
Prosjekt

Dream - et Lean- og etikkbasert utviklingsprosjekt for kommunenes helse- og omsorgstjenester

prosjektleder

Tom Eide
ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Emneord

Lean management • organisasjonsetikk • Kommunikasjon i organisasjoner • Helsetjenesteforskning • Kommunehelsetjenester • Organisasjonsutvikling

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
90090655
Sted
Tom Eide

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2013 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dream - et Lean- og etikkbasert utviklingsprosjekt for kommunenes helse- og omsorgstjenester

Vitenskapelig sammendrag

Lean som organisasjonsfilosofi er på vei inn i helse- og omsorgsorganisasjoner, både internasjonalt og i Norge. Tenkningen er hentet fra bilindustri og annen kommersiell produksjonsvirksomhet. Overføring fra produksjonsbedrifter til helseorganisasjoner reiser en rekke problemstillinger. Disse er i liten grad systematisk utforsket, og i den grad dette er gjort er det i sykehus, og ikke i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Prosjektet har dels et praktisk, dels et teoretisk siktemål. Praktisk er formålet å utvikle og prøve ut et Lean-basert utdanningsopplegg for kommunenes helse- og omsorgstjenester, og undersøke virkningene av dette. Spørsmål av mer teoretisk art er hvilke styrker og svakheter som viser seg ved Lean som tenkning anvendt i kommunenes helse- og omsorgsinstitusjoner, hvorvidt grunnleggende begreper i Lean (som flyteffektivitet, ressurseffektivitet, flytenhet, kunde, verdi, etc) lars seg forstå på en produktiv måte når de overføres fra en organisasjonskontekst (industri) til en annen (helse/omsorg), og hvilke verdimessige spørsmål og etiske dilemmaer som kan oppstå når Lean forsøkes anvendes i praksis i helse- og omsorgssektoren i en middels stor norsk kommune.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tom Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Eivind Arne Fauskanger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge

Lisbeth Bakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Drammen kommune
Aktiv cristin-person

Monika Knudsen Gullslett

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Janne Herholdt Dugstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Dream - Lean og etikk i kommunenes helse-, sosial- og omsorgstjenester.

Eide, Tom. 2014, ASSS-konferanse. USNFaglig foredrag

Hva skjer når filosofi fra japansk bilindustri innføres i norske helse- og omsorgstjenester?

Eide, Tom. 2014, Filosofisk kafé. USNPopulærvitenskapelig foredrag

The Dream Project: Improving Organizational Communication in Municipal Health and Social Care Services.

Eide, Tom; Bakken, Lisbeth; Fauskanger, Eivind Arne; Eide, Hilde. 2014, EACH International conference on communication in healthcare 2014. DRAMMEN, USNPoster

DREAM – implementering av Lean i helse-, sosial- og omsorgstjenestene. Et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Eide, Tom. 2014, Fra prosjekt til virkelighet. Om implementering av resultater fra prosjekter.. USNVitenskapelig foredrag
1 - 4 av 4