Cristin-prosjekt-ID: 403731
Sist endret: 28. januar 2011, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403731
Sist endret: 28. januar 2011, 00:00
Prosjekt

Nynorsk i praksis - Lærarstudentar møter nynorskelevar, fase II

prosjektleder

Berit Westergaard Bjørlo
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
 • NLA Høgskolen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2009 Slutt: 30. august 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nynorsk i praksis - Lærarstudentar møter nynorskelevar, fase II

Sammendrag

Forskings- og utviklingsprosjektet Nynorsk i praksis. Lærarstudentar møter nynorskelevar, fase II vidarefører ein studie frå 2009 om kartlegging av språkholdningar og nynorskkompetanse hos studentar som har lærarpraksis på nynorskskolar. Omgrepet nynorskkompetanse blir sett i eit lærarutdanningsperspektiv og omfattar både meistring av nynorsk skriftspråk og didaktisk kompetanse.

Vitenskapelig sammendrag

Forskings- og utviklingsprosjektet Nynorsk i praksis. Lærarstudentar møter nynorskelevar, fase II vidarefører ein studie frå 2009 om kartlegging av språkholdningar og nynorskkompetanse hos studentar som har lærarpraksis på nynorskskolar. Omgrepet nynorskkompetanse blir sett i eit lærarutdanningsperspektiv og omfattar både meistring av nynorsk skriftspråk og didaktisk kompetanse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Berit Westergaard Bjørlo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Reidunn Hernes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NLA Høgskolen
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Nynorsk i praksis - Lærarstudentar møter nynorskelevar, fase I.

Bjørlo, Berit W.; Rønning, Morten. 2009, HVLRapport
1 - 1 av 1