Cristin-prosjekt-ID: 404320
Sist endret: 13. august 2014, 15:12

Cristin-prosjekt-ID: 404320
Sist endret: 13. august 2014, 15:12
Prosjekt

Norsk som andrespråk - en faghistorisk studie

prosjektleder

Lise Iversen Kulbrandstad
ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Språkvitenskapelige fag

Emneord

Tospråklighet • Andrespråksforskning • Norsk som andrespråk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2004 Slutt: 1. januar 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk som andrespråk - en faghistorisk studie

Sammendrag

Norsk som andrespråk er som vitenskapelig disiplin et relativt nytt fagområde. Forskningen har vokst fram fra slutten av 1970-tallet. I dette prosjektet utforsker vi fagets status og innretning. Vi konsentrerer oss om forskningen i språkfagene. Vi følger ulike linjer i fagets utvikling, bla. innlærerspråk, sosiolingvistikk og didaktikk. Den norske forskningen i form av hovedfagsoppgaver, doktorgradsavhandlinger og andre større prosjekter analyseres med vekt på teori, metode, bruk av empiri og resultater. Et sammenliknende perspektiv er også viktig. Det norske fagområdet sees i sammenheng med de tilsvarende nordiske miljøene og med det internasjonale forskningsfeltet Second Language Acquisition.

Vitenskapelig sammendrag

Norsk som andrespråk er som vitenskapelig disiplin et relativt nytt fagområde. Forskningen har vokst fram fra slutten av 1970-tallet. I dette prosjektet utforsker vi fagets status og innretning. Vi konsentrerer oss om forskningen i språkfagene. Vi følger ulike linjer i fagets utvikling, bla. innlærerspråk, sosiolingvistikk og didaktikk. Den norske forskningen i form av hovedfagsoppgaver, doktorgradsavhandlinger og andre større prosjekter analyseres med vekt på teori, metode, bruk av empiri og resultater. Et sammenliknende perspektiv er også viktig. Det norske fagområdet sees i sammenheng med de tilsvarende nordiske miljøene og med det internasjonale forskningsfeltet Second Language Acquisition.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Lise Iversen Kulbrandstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Kari Tenfjord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Anne Golden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Norsk andrespråksforskning : utviklingslinjer fra 1980 til 2005.

Golden, Anne; Kulbrandstad, Lise Iversen; Tenfjord, Kari. 2007, Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. HINN, UIO, UIBVitenskapelig artikkel

Norsk som andrespråk 25 år - fra spredte tak til felles løft.

Golden, Anne; Kulbrandstad, Lise Iversen; Tenfjord, Kari. 2005, Den 7. Nordiske konferansen om Nordens språk som andrespråk. HINN, UIO, UIBVitenskapelig foredrag

Framveksten av fagområdet ”Norsk som andrespråk” – utviklingslinjer 1980-2004.

Golden, Anne; Kulbrandstad, Lise Iversen; Tenfjord, Kari. 2004, Den første forskningskonferansen om norsk som andrespråk. HINN, UIO, UIBVitenskapelig foredrag
1 - 3 av 3