Cristin-prosjekt-ID: 504736
Sist endret: 16. januar 2019, 11:00

Cristin-prosjekt-ID: 504736
Sist endret: 16. januar 2019, 11:00
Prosjekt

Norsk som andrespråk - faghistoriske analyser

prosjektleder

Lise Iversen Kulbrandstad
ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon

Sted
Lise Iversen Kulbrandstad

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk som andrespråk - faghistoriske analyser

Vitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet har to hoveddeler. Den første delen er en oppfølgende studie av den faghistoriske analysen til Golden, Kulbrandstad og Tenfjord (2007). Den andre delen er arbeid med "state-of-the-art"-oversikter på sentrale temaer innenfor norsk andrespråksforskning.

Den oppfølgende studien inneholder en analyse av andre sentrale fagsjangrer enn hovedfags- og doktorgradsarbeider som lå til grunn for studien til Golden et. al. Som det første forskningsbidraget til norsk andrespråksforskning regnes hovedfagsoppgaven til Ellen Andenæs og Anne Golden fra 1980. Analysen til Golden, Kulbrandstad og Tenfjord tok utgangspunkt i framveksten av hovedfags- og doktorgradsavhandlinger i perioden 1980-2005 og analyserte disse, og andre forskningsprosjekt i perioden, i lys av tre identifiserte utviklingslinjer: innlærerspråklinja, språk-og kulturkontakt og den didaktiske linja. Denne studien bygger på Golden et al, men analyserer  1) de fagfellevurderte og aksepterte skriftlige sammendragene til NOA-nettverkets forskningskonferanser, som siden 2004 har vært arrangert annet hvert år. 2) artiklene i forskningsområdets vitenskapelige tidsskrift: NOA. Norsk som andrespråk.

Den andre delen av dette prosjektet inneholder state-of-the art-artikler innenfor blant annet temaene: språkholdninger, vurdering, barnehagen som språklæringsarena,  didaktisk forskning på voksnes andrespråksinnlæring og andrespråkslesing.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Lise Iversen Kulbrandstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Marte Monsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Gunhild Tveit Randen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Gunhild Tomter Alstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Lars Anders Kulbrandstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Framveksten av et profesjonsrettet lærerutdanningsfag i norsk - nasjonale linjer og bidrag fra Hedmark.

Kulbrandstad, Lise Iversen; Kulbrandstad, Lars Anders. 2017, Oplandske Bokforlag. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Andrespråksdidaktisk forskning på voksenopplæring i Norge: En oversikt fra 1985 til i dag.

Monsen, Marte. 2015, NOA - Norsk som andrespråk. HINNVitenskapelig artikkel

Vurdering av minoritetselevers språkferdigheter i grunnskolen.

Randen, Gunhild Tveit. 2015, NOA - Norsk som andrespråk. HINNVitenskapelig artikkel

Språkholdninger.

Kulbrandstad, Lars Anders. 2015, NOA - Norsk som andrespråk. HINNVitenskapelig artikkel

Barnehagen som læringsarena for gryende flerspråklighet – en oversikt over forskning 1985–2015.

Alstad, Gunhild Tomter. 2015, NOA - Norsk som andrespråk. HINNVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »