Cristin-prosjekt-ID: 405448
Sist endret: 29. april 2009 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 405448
Sist endret: 29. april 2009 00:00
Prosjekt

Strategisk ledelse på kommunenivå

prosjektleder

Tor Busch
ved NTNU Handelshøyskolen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NTNU Handelshøyskolen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon

Emneord

Kommune • Offentlig sektor • Strategisk ledelse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 12. januar 2006 Slutt: 30. juni 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Strategisk ledelse på kommunenivå

Sammendrag

Gjennom MPA-programmet er det inngått en avtale med Haram kommune om å tilby faget ?Strategisk ledelse og internasjonalisering? til ledergruppen i kommunen. Kombinert med dette opplegget vil det gjennomføres et aksjonsforskningsprogram med sikte på å studere strategiske endringsprosesser og implementering av nye kunnskaper. Til sammen 13 ledere vil delta i prosjektet som vil avsluttes høsten 2006.

Vitenskapelig sammendrag

Gjennom MPA-programmet er det inngått en avtale med Haram kommune om å tilby faget ?Strategisk ledelse og internasjonalisering? til ledergruppen i kommunen. Kombinert med dette opplegget vil det gjennomføres et aksjonsforskningsprogram med sikte på å studere strategiske endringsprosesser og implementering av nye kunnskaper. Til sammen 13 ledere vil delta i prosjektet som vil avsluttes høsten 2006.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tor Busch

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NTNU Handelshøyskolen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jan Ole Vanebo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet
1 - 2 av 2