Cristin-prosjekt-ID: 414920
Sist endret: 10. november 2015, 10:01

Cristin-prosjekt-ID: 414920
Sist endret: 10. november 2015, 10:01
Prosjekt

De praktisk-estetiske fagene på barnetrinnet. Ferdigheter, kunnskap og danning - eller "blot til Lyst"?

prosjektleder

Asle Holthe
ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Institutt for realfag ved Høgskulen i Volda

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Kunst og håndverk • Kroppsøving • Mat og helse • Musikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2010 Slutt: 1. oktober 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

De praktisk-estetiske fagene på barnetrinnet. Ferdigheter, kunnskap og danning - eller "blot til Lyst"?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Asle Holthe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Bjørg Oddrun Hallås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Magne Ingolv Espeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Griegakademiet - Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen

Kjetil Sømoe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Trond Egil Arnesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Bruk av uteskole i de praktisk-estetiske fagene på barnetrinnet - en casestudie.

Holthe, Asle; Hallås, Bjørg Oddrun; Styve, Eldbjørg Tveitevåg. 2015, Fagbokforlaget. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

De grunnleggende ferdighetene i de praktisk-estetiske fagene.

Hallås, Bjørg Oddrun; Holthe, Asle; Vindenes, Njål; Styve, Eldbjørg Tveitevåg. 2013, Akademika forlag. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Mat og helse på barnetrinnet - praktisk, men ennå ikke kreativt.

Holthe, Asle; Wergedahl, Hege. 2013, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Skolefagundersøkelsen 2011 Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskole.

Espeland, Magne; Arnesen , Trond Egil; Grønsdal, Ingrid A. R.; Holthe, Asle; Sømoe, Kjetil; Wergedahl, Hege; Aadland, Helga. 2013, HVLRapport

Rammefaktorenes betydning for tilretteleggingen av opplæringen i de praktisk-estetiske fagene : en casestudie.

Holthe, Asle; Hallås, Bjørg Oddrun; Styve, Eldbjørg Tveitevåg; Vindenes, Njål. 2013, Acta Didactica Norge. HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »