Cristin-prosjekt-ID: 417543
Sist endret: 11. november 2019, 11:17

Cristin-prosjekt-ID: 417543
Sist endret: 11. november 2019, 11:17
Prosjekt

Gjør behandling med botulinum toxin det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese?

prosjektleder

Guro Lillemoen Andersen
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Finansiering

 • Egen institusjon
  Prosjektkode: 9760

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Klinisk medisinske fag

Emneord

Cerbral parese

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gjør behandling med botulinum toxin det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese?

Sammendrag

Denne studien har som målsetting å undersøke om behandling med botulinum toxin A i leggmuskulaturen gjør det lettere å gå for barn med cerebral parese, målt ved en bedring i energiforbruk under gange. Injeksjoner med botulinum toxin brukes mye i behandling av cerebral parese. Hensikten er å redusere spastisiteten («spenningen») i muskulaturen slik at det blant annet blir lettere å gå. Effekten av botulinum toxin holder seg i 3-4 måneder.Behandling med botulinum toxin A regnes for å være en trygg behandling med lite bivirkninger. Til tross for at nesten to av tre barn med CP i Norge behandles med botulinum toxin, og at behandlingen utvilsomt fører til at muskelspenningen avtar på kort sikt, mangler det god dokumentasjon for at det har positive langtidseffekter på gangfunksjonen, som jo er et av hovedmålene for behandlingen. I følge faglitteraturen kan det stilles spørsmål ved om botulinum toxin behandling bedrer gangfunksjonen.

Vitenskapelig sammendrag

Samarbeidsavtale mellom St Olavs Hospital, samarbeidende helseforetak og NTNU.

Vedrørende klinisk legemiddelutrøving: RCT
EudraCT nummer 2014-002539-32.

Tittel

Does botulinum toxin A make walking easier in children with cerebral palsy?

Vitenskapelig sammendrag

Agreement to collaborate between St. Olavs Hospital, hospital trusts and NTNU.

EudraCT number: 2014-002539-32
Protocol Identification number: BoNT-A-CP

Randomized Control Trial.

Objectives Primary: To evaluate whether injections of BoNT-A in the calf muscles (mm.gastrocnemius and soleus) make walking easier in children/adolescents with cerebral palsy within a time span of 6 months.

Secondary: to evaluate whether an improvement in energy cost during walking is associated with increased daily activity, less pain and perceived improved performance and satisfaction.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guro Lillemoen Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anne Elisabeth Ross Raftemo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Bruk av botulinumtoksin A til barn med cerebral parese.

Ross Raftemo, Anne Elisabeth; Mahendran, Arani; Hollung, Sandra Julsen; Jahnsen, Reidun; Lydersen, Stian; Vik, Torstein; Andersen, Guro Lillemoen. 2019, Tidsskrift for Den norske legeforening. VESTFOLD, NTNU, UIO, OUS, PIHSØVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1