Cristin-prosjekt-ID: 435927
Sist endret: 27. oktober 2017, 15:35

Cristin-prosjekt-ID: 435927
Sist endret: 27. oktober 2017, 15:35
Prosjekt

In Food We Trust? Technologies of Governance in Industrialized Food Systems

prosjektleder

Per Østby
ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 220969

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Historie

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. mars 2013 Slutt: 30. juni 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

In Food We Trust? Technologies of Governance in Industrialized Food Systems

Vitenskapelig sammendrag

Questions related to technological development, food safety and consumer trust in food increased in importance throughout the 20th century. Today industrialized food systems are integrated parts of everyday life. However, governmental agencies, legislators, food producers, scientists and consumer organizations still struggle to ensure that the foods entering the market place is safe and to deal with on-going technological development.

How were industrialized food and food systems integrated into everyday life in Norway through its sibling systems of food safety and consumer trust? We will investigate policy oriented, academic and public debates and controversies on the social and cultural aspects of food production and consumption. Our approach will enable us to examine the culturally contingent processes that led to the present industrialized system of highly manipulated and transformed foods.

By investigating themes related to food safety and consumer trust in a perspective that combines science and technology studies (STS) and historical studies of technology we can offer an alternative vision of how the present system emerged, its historical roots and transformations in time. A socio-historical study of what we term "the technologies of trust" can improve our understanding of the present situation of our food system and offer alternative visions for securing safe food and consumer trust in the future. The work will be done through five sub projects.

Sammendrag

Mat, ekspertise og teknologi I forskningsprosjektet «In food we trust: Technologies of governance in industrialized food systems» er vi interesserte i å studere hvordan forskjellige typer ekspertise og teknologi blir tatt i bruk for å produsere trygg mat og tillit til maten vi spiser. Forskningsprosjektet samarbeider med nasjonale, så vel som internasjonale, forskerne, og samarbeider også med aktører fra offentlig og anvendt sektor som for eksempel Mattilsynet og Sintef. Utgangspunktet for prosjektet er at teknologisk utvikling og ekspertise er viktige aspekter ved norsk og internasjonel matpolitikk. Matproduksjon, transport og forbruk har endret seg dramatisk gjennom det siste hundreåret. Industrialiseringen av jordbruket har gjort markens grøde til langreiste industriprodukter. Forskjellige teknologier var viktige i denne utviklingen. Mer effektive høstingsteknologier, kunstgjødsel, innsektsmiddel, kjøleteknologier, kjemiske tilsetningsstoffer og mange andre teknologier fant veien inn i hverdagslivet i Norge og den vestlige verden i løpet av 1900-tallet. Til tross for dette, er det fremdeles skrevet relativt lite om teknologien og vitenskapens betydning i konstruksjonen av våre matsystemer. Dette til tross for at industrialiseringen av våre matsystemer har vært, og er, gjenstand for store politiske, offentlige og vitenskapelige kontroverser. Samtidig er forbrukernes stemmer og organisasjoner viktige i debattene. Mat er altså tett knyttet til hverdagslivets politikk så vel som nasjonal og internasjonal politikk. Dette skyldes ikke minst at tillit ble et viktig spørsmål da nye matprodukter, teknologier og systemer ble innført. Hvordan skulle myndigheter, ekspertise og produsenter overbevise «folk flest» om at de nye produktene var trygge? En løsning var å fokusere på mattrygghet. Samtidig som industriell matproduksjon ble innført, ble det også innført systemer som skulle sikre at maten vår var hygienisk tilfredsstillende, sunn og holdt riktig kvalitet. Mattrygghetsfeltet åpner for en rekke interessante problemstillinger for STSere og vi ønsker å bidra til å bygge opp relevant STS-forskning på feltet.

Vitenskapelig sammendrag

Mat, ekspertise og teknologi I forskningsprosjektet «In food we trust: Technologies of governance in industrialized food systems» er vi interesserte i å studere hvordan forskjellige typer ekspertise og teknologi blir tatt i bruk for å produsere trygg mat og tillit til maten vi spiser. Forskningsprosjektet samarbeider med nasjonale, så vel som internasjonale, forskerne, og samarbeider også med aktører fra offentlig og anvendt sektor som for eksempel Mattilsynet og Sintef. Utgangspunktet for prosjektet er at teknologisk utvikling og ekspertise er viktige aspekter ved norsk og internasjonel matpolitikk. Matproduksjon, transport og forbruk har endret seg dramatisk gjennom det siste hundreåret. Industrialiseringen av jordbruket har gjort markens grøde til langreiste industriprodukter. Forskjellige teknologier var viktige i denne utviklingen. Mer effektive høstingsteknologier, kunstgjødsel, innsektsmiddel, kjøleteknologier, kjemiske tilsetningsstoffer og mange andre teknologier fant veien inn i hverdagslivet i Norge og den vestlige verden i løpet av 1900-tallet. Til tross for dette, er det fremdeles skrevet relativt lite om teknologien og vitenskapens betydning i konstruksjonen av våre matsystemer. Dette til tross for at industrialiseringen av våre matsystemer har vært, og er, gjenstand for store politiske, offentlige og vitenskapelige kontroverser. Samtidig er forbrukernes stemmer og organisasjoner viktige i debattene. Mat er altså tett knyttet til hverdagslivets politikk så vel som nasjonal og internasjonal politikk. Dette skyldes ikke minst at tillit ble et viktig spørsmål da nye matprodukter, teknologier og systemer ble innført. Hvordan skulle myndigheter, ekspertise og produsenter overbevise «folk flest» om at de nye produktene var trygge? En løsning var å fokusere på mattrygghet. Samtidig som industriell matproduksjon ble innført, ble det også innført systemer som skulle sikre at maten vår var hygienisk tilfredsstillende, sunn og holdt riktig kvalitet. Mattrygghetsfeltet åpner for en rekke interessante problemstillinger for STSere og vi ønsker å bidra til å bygge opp relevant STS-forskning på feltet.

Metode

Kvalitativ

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Østby

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Terje Finstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sara Brinch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Stig Kvaal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Marit Aursand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Homo mikrobis. Oppkomsten av et mangeartet vi.

Finstad, Terje. 2017, Et nytt vi? Utstilling på Kunsthall Trondheim. NTNUVitenskapelig foredrag

Blue revolution or cultural evolution? Ocean domestication and the death of anthropocentrism.

Finstad, Terje. 2017, The Henningsvær charter: Imagining ocean futures. NTNUVitenskapelig foredrag

A sea of microbes: Changing representations of oceans and life on earth.

Finstad, Terje. 2017, The high seas and deep oceans: Representations, resources and regulatory governance. Methodologies and theory workshop. NTNUVitenskapelig foredrag

Er kjøkkenet den nye garasjen?

Kvaal, Stig. 2016, NTNUIntervju

Mellom det målbare og sansbare. Mattrygghet i norsk reataurantbransje.

Jensen, Morten Andreas Oddøy. 2017, NTNUMastergradsoppgave
1 - 5 av 33 | Neste | Siste »