Cristin-prosjekt-ID: 439292
Sist endret: 16. desember 2020, 11:13

Cristin-prosjekt-ID: 439292
Sist endret: 16. desember 2020, 11:13
Prosjekt

Transitions in rehabilitation: Biographical reconstruction, experiential knowledge and professional expertise

prosjektleder

Tone Alm Andreassen
ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for profesjonsstudier ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 229082

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Fysioterapi • Sosiologi • Sykepleievitenskap

Emneord

Rehabilitering etter traumatisk hjerneskade • Interorganisatoriske relasjoner • Tverrprofesjonalitet • Rehabilitering • Helsetjenesteforskning • Tverrfaglighet

HRCS-helsekategori

 • Skader og ulykker

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8.1 Organisering og levering av tjenester
 • 8.5 Ressurser og infrastruktur (helse-, omsorgs- og sosialtjenesteforskning)

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2013 Slutt: 1. oktober 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Transitions in rehabilitation: Biographical reconstruction, experiential knowledge and professional expertise

Vitenskapelig sammendrag

Patients and professionals perceive the rehabilitation process differently. Rather than as participation in a rehabilitation programme, the patients perceive their recovery as a learning process that enables them to master life in the 'biographical disruption' and 'loss of self' caused by traumatic injuries. We term their process of recovery 'biographical reconstruction'. For the role of professional expertise in the rehabilitation process, the implications of the patients' biographical reconstruction are hitherto not sufficiently understood. The project explores the processes of biographical changes and the imact of the professional rehabilitation interventions and support in these processes. the chosen group to study consists of people experiencing traumatic brain injury and multi-trauma.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Alm Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kate Louise Milosavljevic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og utvikling ved OsloMet - storbyuniversitetet

Mirela Slomic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Ida Heiaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Per Koren Solvang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Encounters of logics and identities in return-to-work considerations.

Andreassen, Tone Alm. 2019, ESPAnet 2019. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Når de skadde får komme til orde.

Frøjd, Elise Koppang; Andreassen, Tone Alm. 2019, OSLOMETIntervju

Introduction: New Dynamics of Disability and Rehabilitation.

Harsløf, Ivan; Poulsen, Ingrid; Larsen, Kristian. 2019, Palgrave Macmillan. OSLOMETInnledning

Return to Work After Severe Traumatic Brain Injury in Diverse Labour Market and Welfare State Contexts.

Odgaard, Lene; Harsløf, Ivan; Stubbs, Peter W.. 2019, Palgrave Macmillan. UoTS-BKC, AU, OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Northern European Rehabilitation Services in the Context of Changing Healthcare, Welfare, and Labour Market Institutions: A Theoretical Framework .

Harsløf, Ivan; Poulsen, Ingrid; Larsen, Kristian. 2019, Palgrave Macmillan. AAU, OSLOMET, KUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 47 | Neste | Siste »