Cristin-person-ID: 48909
Person

Per Koren Solvang

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon

Resultater

Annerledeshet som ressurs.

Koren Solvang, Per. 2018, Årsmøte i Landsforeningen Alopecia Areata. OSLOMETFaglig foredrag

Vitenskapsteoretiske tradisjoner og forskningens legitimitet ved brukermedvirkning i helserelatert forskning.

Koren Solvang, Per. 2018, Brukerinvolvering i forskning. OSLOMETVitenskapelig foredrag

From Challenges to Resources: A Qualitative Study of Cancer Coordinators' Experiences of Barriers and Facilitators to Enacting Their System-Focused Tasks.

Lie, Nataskja-Elena Kersting; Koren Solvang, Per; Hauken, May. 2018, Cancer Nursing. OSLOMET, UIBVitenskapelig artikkel

Annerledeshet som ressurs.

Koren Solvang, Per. 2018, Fylkesårsmøte i Humanetisk Forbund avd. Nordland. OSLOMETFaglig foredrag

Between art therapy and disability aesthetics: a sociological approach for understanding the intersection between art practice and disability discourse.

Koren Solvang, Per. 2018, Disability & Society. OSLOMETVitenskapelig artikkel