Cristin-prosjekt-ID: 442511
Sist endret: 3. september 2019 10:52

Cristin-prosjekt-ID: 442511
Sist endret: 3. september 2019 10:52
Prosjekt

Longitudinell studie om ungdoms rusmiddelbruk - Mitt liv-studien

prosjektleder

Geir Scott Brunborg
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Utviklingspsykologi • Psykiatri, barnepsykiatri • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Longitudinell studie om ungdoms rusmiddelbruk - Mitt liv-studien

Sammendrag

Prosjektnr. 294 SIRUS skal gjennomføre en nasjonal kohortstudie om ungdoms rusmiddelbruk. Målet er at dataene skal gi informasjon om årsakene til bruk og opprettholdelse av bruk, ulike typer av brukskarriærer, transisjoner mellom ulike substanser, samt konsekvenser av bruk.

Populærvitenskapelig sammendrag

MITT LIV-undersøkelsen inviterte om lag 4000 elever fra 8., 9. og 10. trinn i ungdomskolen som skal følges hvert år over en periode på minst fem år. Studien vil undersøke tema som rusmiddelbruk, tilknytning til skole, venner og familie, generell fysisk og psykisk helse og bruk av sosiale medier.

Vitenskapelig sammendrag

MITT LIV-undersøkelsen inviterte om lag 4000 elever fra 8., 9. og 10. trinn i ungdomskolen som skal følges hvert år over en periode på minst fem år. Studien vil undersøke tema som rusmiddelbruk, tilknytning til skole, venner og familie, generell fysisk og psykisk helse og bruk av sosiale medier.

Målet er at dataene skal gi informasjon og innsikt i muligheter og utfordringer ungdommer måtte ha på skolen, på fritiden og i forhold til rusmiddelbruk. Kunnskapen vil kunne brukes i rusforebyggende ungdomsarbeid.

Noen sentrale temaer i spørreskjemaet til ungdommer:

 • Generell fysisk og psykisk helse
 • Relasjoner (familie og venner)
 • Sosiale medier, skole og fritidsaktiviteter
 • Debut og bruk av rusmidler
 • Eksponering for rusmidler
 • Omgivelsenes bruk av rusmidler og tanker om fremtidig bruk av rusmidler

Det ble gjennomført en kortfattet spørreskjemaundersøkelse til ungdomsskoleforeldre til de ungdommene som deltar i undersøkelsen.

Undersøkelsen er meldt til Datatilsynet (ref. nr. 15/01495-13), og vil følge deres retningslinjer.


Prosjektledere er Geir Scott Brunborg, Jasmina Burdzovic Andreas, og Janne Scheffels

Metode

MITT LIV–undersøkelsen er en longitudinell (langvarig) studie om ungdommers muligheter og utfordringer på skolen, på fritiden og i forhold til rusmiddelbruk

Tittel

Monitoring Young Lifestyles (MyLife): A prospective mixed-method study of youth and substance use in Norway

Populærvitenskapelig sammendrag

MyLife is a large-scale longitudinal investigation of substance use among youth in Norway aiming to advance our understanding of causes and consequences of early substance use and other addictive behaviors, as well as of the associated individual, social, and cultural contexts and processes.  We are interested in finding out who initiates substance use, who continues with and/or progresses further into problem use, and who controls/stops substance use; at what times and why; and with what consequences?  These questions represent the central theme of this study and will be investigated both quantitatively and qualitatively over time. 

 

To the best of our knowledge, this study is the very first longitudinal study of youth in Norway to employ developmental epidemiology perspective in combination with qualitative interviews, and to encompass a high number of meaningfully spaced (annual) assessments focusing specifically on the development of substance use behaviors over the critical adolescent years.   Future extensions and linkages to other data sources (i.e., registries) are planned.

Tittel

Longitudinell studie om ungdoms rusmiddelbruk - Mitt liv-studien

Vitenskapelig sammendrag

MITT LIV-undersøkelsen inviterte om lag 4000 elever fra 8., 9. og 10. trinn i ungdomskolen som skal følges hvert år over en periode på minst fem år. Studien vil undersøke tema som rusmiddelbruk, tilknytning til skole, venner og familie, generell fysisk og psykisk helse og bruk av sosiale medier.

Målet er at dataene skal gi informasjon og innsikt i muligheter og utfordringer ungdommer måtte ha på skolen, på fritiden og i forhold til rusmiddelbruk. Kunnskapen vil kunne brukes i rusforebyggende ungdomsarbeid.

Noen sentrale temaer i spørreskjemaet til ungdommer:

 • Generell fysisk og psykisk helse
 • Relasjoner (familie og venner)
 • Sosiale medier, skole og fritidsaktiviteter
 • Debut og bruk av rusmidler
 • Eksponering for rusmidler
 • Omgivelsenes bruk av rusmidler og tanker om fremtidig bruk av rusmidler

Det ble gjennomført en kortfattet spørreskjemaundersøkelse til ungdomsskoleforeldre til de ungdommene som deltar i undersøkelsen.

Undersøkelsen er meldt til Datatilsynet (ref. nr. 15/01495-13), og vil følge deres retningslinjer.


Prosjektledere er Geir Scott Brunborg, Jasmina Burdzovic Andreas, og Janne Scheffels

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Geir Scott Brunborg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Jasmina Burdzovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Janne Scheffels

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Elisabeth Kvaavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Kristin Buvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Nye bruksmønstre i et tobakksmarked i endring – kombinert bruk av sigaretter, snus og e-sigaretter blant ungdom.

Lundberg, Camilla S.; Kvaavik, Elisabeth; Tokle, Rikke Iren. 2019, Nordic Studies on Alcohol and Drugs. FHI, OSLOMETVitenskapelig artikkel

Social identity and alcohol in young adolescence: the perceived difference between youthful and adult drinking.

Bakken, Silje Anderdal; Sandøy, Thomas Anton; Sandberg, Sveinung. 2017, Journal of Youth Studies. FHI, UIOVitenskapelig artikkel

Depressive Symptomatology among Norwegian Adolescent Boys and Girls: The Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) Psychometric Properties and Correlates.

Andreas, Jasmina Burdzovic; Brunborg, Geir Scott. 2017, Frontiers in Psychology. FHIVitenskapelig artikkel

"Shoes on your hands": perceptions of alcohol among young adolescents in Norway.

Sandberg, Sveinung; Skjælaaen, Øystein. 2017, Drugs: education prevention and policy. FHI, UIOVitenskapelig artikkel

Social Media Use and Episodic Heavy Drinking Among Adolescents.

Brunborg, Geir Scott; Andreas, Jasmina Burdzovic; Kvaavik, Elisabeth. 2017, Psychological Reports. FHIVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5