Cristin2.8.4 Prosjekter

Norwegian barcode of life network (NorBOL)
Bilde/Illustrasjon
 • prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet
  • NTNU Vitenskapsmuseet (NTNU)
  • prosjektleder
   • Ekrem, Torbjørn
    Tilknyttet: prosjektlederfor Institutt for naturhistorie (NTNU)
 • FinansieringskildeProsjektkode
  Artsdatabanken 14-14, 70184209
  Norges forskningsråd 226134/F50
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ingen)
  Norsk institutt for naturforskning(ingen)
  Norsk institutt for vannforskning(ingen)
  Universitetet i Bergen(ingen)
  Universitetet i Oslo(ingen)
  Universitetet i Tromsø(ingen)
 • 2014-01-01
 • 2021-12-31
 • Aktivt
 • 116 677 000

Torbjørn Ekrem - NTNU Vitenskapsmuseet <>, tlf. 73597812. www.norbol.org

 • prosjektleder
  • Ekrem, Torbjørn
   Tilknyttet: prosjektlederfor Institutt for naturhistorie (NTNU)
 • prosjektdeltakere
Norwegian barcode of life network (NorBOL)
 • Bidragsprosjekt
 • Matematikk og naturvitenskap
 • Biologisk mangfold
 • DNA
 • Database
 • 1.5 Ressurser og infrastruktur (underbyggende)
4 Tilknyttede prosjekter

142 tilknyttede publikasjoner og resultater
Vitenskapelig artikkel (31)
,
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review (1)
,
Populærvitenskapelig artikkel (9)
,
Sammendrag/abstract (1)
,
Anmeldelse (1)
,
Short communication (1)
,
Vitenskapelig foredrag (29)
,
Faglig foredrag (13)
,
Populærvitenskapelig foredrag (5)
,
Poster (22)
,
Mastergradsoppgave (1)
,
Programdeltagelse (2)
,
Intervju (11)
,
Museumsutstilling (2)
,
Annet (1)
,
Brosjyre (1)
,
Nettsider (opplysningsmateriale) (11)


Vitenskapelig artikkel (31)

2017

2016

2015

2014


Vitenskapelig oversiktsartikkel/review (1)

2014


Populærvitenskapelig artikkel (9)

2016

2015

2014


Sammendrag/abstract (1)

2015

 • Ekrem, Torbjørn; Alsos, Inger Greve; Johnsen, Arild; Willassen, Endre; Aspaas, Aina Mærk; Føreid, Marie Kristine; Kongshavn, Katrine; Marthinsen, Gunnhild The Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL). Genome 2015 (0831-2796) Vol. 58 (5)
  CRIStin publikasjons-ID: 1303184 Institusjoner: UIT, NTNU, UIO, UIB

Anmeldelse (1)

2014


Short communication (1)

2015


Vitenskapelig foredrag (29)

2016

2015

2014


Faglig foredrag (13)

2017

2016

2015

2014

 • Ekrem, Torbjørn DNA Barcoding - Facing Global Diversity. Lunsjseminar 2014, 2014-10-01 - 2014-10-01
  CRIStin publikasjons-ID: 1160831 Institusjon: NTNU
 • Ekrem, Torbjørn Barcode of Life. Lunsjseminar 2014, 2014-11-26 - 2014-11-26
  CRIStin publikasjons-ID: 1177475 Institusjon: NTNU
 • Marthinsen, Gunnhild Introduksjon til DNA strekkoding av sopp. Høstsopptreff 2014, 2014-09-11 - 2014-09-14
  CRIStin publikasjons-ID: 1160397 Institusjon: UIO
 • Ekrem, Torbjørn DNA-strekkoding. Herbarieworkshop 2014, 2014-09-02 - 2014-09-03
  CRIStin publikasjons-ID: 1152207 Institusjon: NTNU

Populærvitenskapelig foredrag (5)

2017

2016

 • Ekrem, Torbjørn; Aspaas, Aina Mærk; Lin, Xiaolong; Boström, Erik DNA-strekkoding. Researchers' Night - Ungdommens forskernatt 2016, 2016-09-23 - 2016-09-23
  CRIStin publikasjons-ID: 1390069 Institusjon: NTNU

2015

2014


Poster (22)

2017

2016

2015

2014


Mastergradsoppgave (1)

2016


Programdeltagelse (2)

2014

 • Tarjem, Guro; Ekrem, Torbjørn DNA strekkoding.
  CRIStin publikasjons-ID: 1152112 Institusjon: NTNU
 • Ekrem, Torbjørn; Bakken, Torkild; Evertsen, Jussi; Borgan, Eldrid DNA strekkode avslører nye arter.
  CRIStin publikasjons-ID: 1152222 Institusjoner: NRK, NTNU

Intervju (11)

2016

2014


Museumsutstilling (2)

2015

 • Rosvold, Jørgen; Sørumgård, Marit; Stenøien, Hans K.; Sylvester, Morten; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Skar, Birgitte; Stenvik, Lars Fredrik; Grønnesby, Geir; Thun, Terje m.fl. Evig endring, fra istid til framtid. utstilling 2015, 2015-11-15 - 2016-12-31
  CRIStin publikasjons-ID: 1291747 Institusjon: NTNU
 • Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Sylvester, Morten; Solem, Thyra Lise; Ekrem, Torbjørn; Thun, Terje; Stur, Elisabeth; Thingstad, Per Gustav; Gätzschmann, Per; Pedersen, Solbjørg m.fl. Forskerspiren- Pedagogisk tilrettelagt del av utstillingen "Evig endring". Utstilling 2015, 2015-11-15 - 2015-12-31
  CRIStin publikasjons-ID: 1320662 Institusjoner: NTNU, DIVNORSK

Annet (1)

2016

 • Pitelkova, Iva; Lammers, Youri; Alsos, Inger Greve; Kjærandsen, Jostein Praktisk DNA på Desembernatt. Desembernatt 2016, 2016-12-01 - 2016-12-01
  CRIStin publikasjons-ID: 1425773 Institusjon: UIT

Brosjyre (1)

2016


Nettsider (opplysningsmateriale) (11)

2016

2013