Cristin-prosjekt-ID: 454438
Sist endret: 2. mars 2018 12:45

Cristin-prosjekt-ID: 454438
Sist endret: 2. mars 2018 12:45
Prosjekt

Positive mental health, coping and health related quality of life among adolescents at high school

prosjektleder

Ragnhild Sollesnes
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Barn og ungdom • Psykisk helse / mental helse • Sense of coherence • Helserelatert livskvalitet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 9. januar 2015 Slutt: 30. juni 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Positive mental health, coping and health related quality of life among adolescents at high school

Vitenskapelig sammendrag

A project between Bergen University College and public health nurses in order to identify adolescents who may need follow-up of school health service in upper secondary school were starting point for this prospective study. In November 2011– april 2012, 189 students filled in KIDSCREEN-10 (health-related quality of life (HRQoL) questionnaire), SOC-13 (sense of coherence) and MHC-SF (mental health). Spring 2013 a follow-up were performed among the same students. The purpose with baseline study was 1) to get more knowledge about HRQoL, sense of coherence and mental health among adolescents, and 2) to examine the extent to which there is a correlation between KIDSCREEN-10, SOC-13 and MHC-SF. Through the follow-up study we will examine whether there are changes in HRQoL, sense of coherence and mental health during the two first years in upper secondary school. Same data have been collected in Japan, and we are doing a comparative study among the students from Norway and Japan

 

Metode

Prospective follow-up study, questionnaire among students in high school.

Tittel

Positiv psykisk helse, mestring og helserelatert livskvalitet blant ungdom i videregående skole

Vitenskapelig sammendrag

Et prosjekt mellom Høgskolen i Bergen og helsesøster for å identifisere ungdom som trenger oppfølging av skolehelsetjenesten i videregående skole var utgangspunktet for denne prospektive studien. I november 2011- april 2012, 189 studenter fylte ut KIDSCREEN-10 (helserelatert livskvalitet (HRQoL) spørreskjema), SOC-13 (sense of coherence) og MHC-SF (psykisk helse). Våren 2013 ble det gjort en oppfølgingsstudie blant de samme elevene. Hensikten med baseline studien var 1) å få mer kunnskap om HRQoL, opplevelse av sammenheng (SOC) og psykisk helse blant ungdom, og 2) å undersøke i hvilken grad det er en sammenheng mellom KIDSCREEN-10, SOC-13 og MHC-SF. Gjennom oppfølgingsstudie ville vi undersøke om det er endringer i HRQoL, SOC og psykisk helse i løpet av de to første årene i videregående skole. Samme dataene er innsamlet i Japan, og vi gjør også en komparativ studie blant elever fra Norge og Japan.

Metode

Prospektiv oppfølgingsstudie, spørreskjema blant elever i videregående skole.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ragnhild Sollesnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Eva Langeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Kunnskapsbasert praksis i skolehelsetjenesten: KIDSCREEN-10.

Ericson, Eva; Sollesnes, Ragnhild; Steinsland, Astrid. 2013, Fagdag for ansatte ved helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten ved videregående skoler . HVLFaglig foredrag

Construct validation of the Adolescent Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF) in Japanese and Norwegian High School Students.

Sakano, Junko; Langeland, Eva; Sollesnes, Ragnhild; Yajima, Yuki; Sasahara, Shinichiro; Yamazaki, Yoshihiko. 2014, ISOQOL 21st Annual Conference: Quality of Life: Advancing Measurement Science and Transforming Healthcare. HVLPoster

Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole.

Ericson, Eva; Sollesnes, Ragnhild; Langeland, Eva. 2014, Sykepleien Forskning. BERGEN, HVLVitenskapelig artikkel

Validity and reliability of the Japanese mental healthcontinuum-short form (MHC-SF).

Sakano, Junko; Langeland, Eva; Sasahara, Shinichiro; Yamazaki, Yoshihiko; Yajima, Yuki; Oi, Yuichi. 2013, Quality of Life Research. TD, OD, NFD, HVLSammendrag/abstract

Positive mental health, coping and health related quality of life among adolescents at high school.

Sollesnes, Ragnhild; Langeland, Eva. 2013, 20th Annual Conference of Quality of Life Research. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »