Cristin-prosjekt-ID: 471760
Sist endret: 24. juni 2015, 14:17

Cristin-prosjekt-ID: 471760
Sist endret: 24. juni 2015, 14:17
Prosjekt

Re-imagining Long-Term Residential Care: An International Study of Promising Practices

prosjektleder

Frode Fadnes Jacobsen
ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

omsorgsforskning • Omsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2010 Slutt: 30. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Re-imagining Long-Term Residential Care: An International Study of Promising Practices

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet fokuserer på institusjonsbasert eldreomsorg og forsker på "lovende praksiser".

Vitenskapelig sammendrag

Det er initiert og ledet av forskere ved York University, Toronto, Canada. Foruten Canada er også USA, Storbritannia, Tyskland, Sverige og Norge med i prosjektet. Senter for omsorgsforskning Vest representerer det norske bidraget.

Mål

Målet er gjensidig forskning mellom deltakerlandene på ”lovende praksiser” (”promising practices”) som kan skape betingelser for en verdig tilværelse både for beboere og personale.

Definerte områder som studeres er:
a. finansiering
b. organisering
c. tjenesteyting
d. regulering/monitorering

 

Hovedprosjektleder

Professor Pat Armstrong, York University, Canada

 

Prosjektledere i andre land

 1. USA: Professor  Charlene Harrington, University of California San Francisco, og professor Pauline Vaillancourt Rosenau, University of Texas

 2. Storbritannia: Senior Lecturer Liz Lloyd, University of Bristol

 3. Tyskland: Dr. Monica Goldman, direktør ved Sozialforschungsstelle in Dortmund

 4. Sverige: Professor Marta Szebehely, Stockholm Universitet

Metode

Foruten litteratursurvey og analyser av offentlige dokumenter som inntak til kunnskap om nasjonale kontekster, vil forskerteamet følge tre viktige metodestrategier:

 1. Multiperspektiv tilnærming, der viktige aktører i sektoren (ikke minst stab, arbeidsgivere, skrøpelige eldre og deres pårørende) trekkes aktivt inn i forskningsprosessen,

 2. Multinivå-tilnærming, med progressiv kontekstualisering i forhold til historiske, sosiale, økonomiske og politiske kontekster, og,

 3. Team-bytte, der team fra Canada vil forske i de andre fem deltakerlandene og vice versa.

Tittel

Re-imagining Long-Term Residential Care: An International Study of Promising Practices

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frode Fadnes Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Tone Elin Mekki

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Gudmund Ågotnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Oddvar Førland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse
1 - 4 av 4