Cristin-prosjekt-ID: 499605
Sist endret: 18. januar 2016, 17:42

Cristin-prosjekt-ID: 499605
Sist endret: 18. januar 2016, 17:42
Prosjekt

Kapabilitet og kapabilitetsdanning hos elever ved yrkesfaglige utdanningsprogram i den videregående skolen.

prosjektleder

Åshild Berg-Brekkhus
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon

Telefon
55587882
Sted
Åshild Berg Brekkhus

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. januar 2016 Slutt: 31. august 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kapabilitet og kapabilitetsdanning hos elever ved yrkesfaglige utdanningsprogram i den videregående skolen.

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med prosjektet er å vinne innsikt i hvilke kapabiliteter elever utvikler og hvorvidt de erfarer at opplæringstilbudet ved yrkesfaglige utdanningsprogram i den videregående skolen, hemmer eller fremmer dette.

Prosjektet har et holistisk og etisk perspektiv, med teoretisk utgangspunkt i kapabilitetsperspektivet (Capability Approach) til Amartya Sen og Martha Nussbaum. Målsettingen er å undersøke kapabilitetsdanning ved å studere hvilke vilkår opplæringen gir for at elever kan utvikle sine potensialer, både yrkesfaglig og som medborgere og mennesker. Deres myndiggjøring og hvordan de opptrer som aktive aktører i egne liv og opplæringsprosesser vil være av sentral betydning.

Gjennom narrative metodologisk tilnærming søkes kunnskap om dialektiske relasjoner mellom elevenes individuelle utvikling og strukturelle forutsetninger som vil kunne være avgjørende for å møte fremtidige utfordringer.

Veileder:  Professor Tobias Werler

Vitenskapelig sammendrag

Hensikten med prosjektet er å vinne innsikt i hvilke kapabiliteter elever utvikler og hvorvidt de erfarer at opplæringstilbudet ved yrkesfaglige utdanningsprogram i den videregående skolen, hemmer eller fremmer dette.

Prosjektet har et holistisk og etisk perspektiv, med teoretisk utgangspunkt i kapabilitetsperspektivet (Capability Approach) til Amartya Sen og Martha Nussbaum. Målsettingen er å undersøke kapabilitetsdanning ved å studere hvilke vilkår opplæringen gir for at elever kan utvikle sine potensialer, både yrkesfaglig og som medborgere og mennesker. Deres myndiggjøring og hvordan de opptrer som aktive aktører i egne liv og opplæringsprosesser vil være av sentral betydning.

Gjennom narrative metodologisk tilnærming søkes kunnskap om dialektiske relasjoner mellom elevenes individuelle utvikling og strukturelle forutsetninger som vil kunne være avgjørende for å møte fremtidige utfordringer.

Veileder:  Professor Tobias Werler

 

Metode

Kvalitativ metode/

Narrativ metodologi  

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åshild Berg-Brekkhus

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1