Cristin-prosjekt-ID: 500646
Sist endret: 1. september 2021, 09:24

Cristin-prosjekt-ID: 500646
Sist endret: 1. september 2021, 09:24
Prosjekt

Language assessment tools

prosjektleder

Nina Gram Garmann
ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Sted
Nina Gram Garmann

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 1. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Language assessment tools

Vitenskapelig sammendrag

I Language Assessment Tools (LAT)-prosjektet arbeider vi med å etablere gode metoder for språkkartlegging av énspråklige og flerspråklige barn i norske barnehager, slik at man kan få en oversikt over barns ferdigheter i et språk og kanskje så man bedre kan oppdage forsinket språkutvikling. Vi vet at tidlig innsats er viktig, og at verktøyene som finnes i dag, ikke er gode nok til å kartlegge både énspråklige og flerspråklige barn (Kunnskapsdepartementet, 2011). Gode kartleggingsverktøy er en forutsetning for at barnehagelærere skal kunne «følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som har sen språkutvikling» (Kunnskapsdepartementet, 2017: 24).

Den delen av metoden som vi vil utvikle først, innebærer å normere og validere kartleggingsverktøyet MacArthur Bates Communicative Development Inventories III (CDI III, et foreldrerapporteringsverktøy) for tre–fireåringer. Samtidig arbeider vi også med verktøyet Cross Linguistic Tasks (en digital ordforrådstest) og PABIQ (et spørreskjema om barnets språkbakgrunn).

Det norske CDI III-skjemaet er en tilpasning av det svenske skjemaet som er utarbeidet av Eriksson (2017). Den første utprøvingen på treåringer har gitt lovende resultater på to områder: 1) Verktøyet synes å kunne måle treåringers språkferdigheter på en gyldig måte. 2) Det er samsvar mellom foreldres rapporterting og barnehagelæreres rapportering for samme barn med CDI III.

Eriksson, M. (2017). The Swedish Communicative Development Inventory III: Parent reports on language in preschool children. International journal of behavioral development, 41(5), 647-654.

Kunnskapsdepartementet (2011). Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager: Rapport fra Ekspertutvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet 2010/2011. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

 

 

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nina Gram Garmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved MultiLing ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elisabeth Holm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Anna Sara Hexeberg Romøren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Pernille Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved MultiLing ved Universitetet i Oslo

Janne von Koss Torkildsen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Helhetlig kartlegging av flerspråklige barns språk: Noen fallgruver og tre mulige løsninger.

Holm, Elisabeth; Hansen, Pernille; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram. 2019, Møte om norsk språk (MONS) 18. OSLOMET, UIOFaglig foredrag

Språkkartlegging i norske barnehager -en pilotundersøkelse av foreldres og barnehageansattes rapportering av norsktalende tre-åringers språkferdigheter ved hjelp av CDI III .

Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Flygstad, Nina; Milder, Nina; Pedersen, Ingrid; Simonsen, Hanne Gram; Torkildsen, Janne von Koss. 2019, RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation. OSLOMET, UIO, ANDREINSTVitenskapelig artikkel

Screening for language delay using Norwegian CDI III.

Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram. 2018, ICPLA - International Clinical Phonetics and Linguistics Association. OSLOMET, UIOVitenskapelig foredrag

Norsk CDI III .

Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Pedersen, Ingrid. 2018, 15. nordiske symposium om børnesprog. OSLOMET, UIOVitenskapelig foredrag

Norwegian CDI III.

Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Pedersen, Ingrid. 2018, EUNM-CDI. OSLOMET, UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »