Cristin-prosjekt-ID: 501145
Sist endret: 29. januar 2018, 14:32

Cristin-prosjekt-ID: 501145
Sist endret: 29. januar 2018, 14:32
Prosjekt

Learning possibilities through the adaptation of a song

prosjektleder

Silje Valde Onsrud
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 17. august 2015 Slutt: 15. august 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Learning possibilities through the adaptation of a song

Populærvitenskapelig sammendrag

The aim of this project is to highlight and discuss how a song can be didactical on the music’s own premises.

This project includes an analysis of a disco song that has been read both as an adaptation of a bebop melody and as topology for reflection about the music it produces. The adaptation analysis focuses on the musical changes and similarities in the adaptation from one genre/medium to another, while the topological analysis focuses on the song as a rhetorical space and place for reflection. The starting point for this discussion is the claim that you can learn music through music, not only by talking about it or exercising its elements with help from a teacher. The reception of music, through listening, can give important insight and knowledge. This way of learning does not depend on a classroom or other formal learning arenas. It can happen anywhere at any time. These aspects of knowledge and learning can be added to the ongoing discussions about informal learning in music education research.

Vitenskapelig sammendrag

The aim of this project is to highlight and discuss how a song can be didactical on the music’s own premises.

This project includes an analysis of a disco song that has been read both as an adaptation of a bebop melody and as topology for reflection about the music it produces. The adaptation analysis focuses on the musical changes and similarities in the adaptation from one genre/medium to another, while the topological analysis focuses on the song as a rhetorical space and place for reflection. The starting point for this discussion is the claim that you can learn music through music, not only by talking about it or exercising its elements with help from a teacher. The reception of music, through listening, can give important insight and knowledge. This way of learning does not depend on a classroom or other formal learning arenas. It can happen anywhere at any time. These aspects of knowledge and learning can be added to the ongoing discussions about informal learning in music education research.

Tittel

Moglegheiter for læring gjennom adaptasjon av ein song

Populærvitenskapelig sammendrag

Mål: Å sjå på det kunstfagdidaktiske potensialet i adaptasjonen eller cover-versjonen av ei låt.

Dette prosjektet inneber ei adaptasjonsanalyse og ei topologisk analyse av låten "And the melody still lingers on" av disco/funk-artisten Chaka Khan, som er ein cover-versjon av bibop-låten "A night in Tunisia" av jazztrompetisten Dizzie Gillespie. Analysen har til hensikt å danne grunnlag for ein diskusjon om det didaktiske potensialet i låten, og korleis tilsvarande adaptasjonar kan virke estetisk dannande. Dette problematiserer i neste omgang kor slike lærings- og danningsprosessar finn stad.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Silje Valde Onsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

"And the melody still lingers on": Om danningspotensiale i ein discolåt.

Onsrud, Silje Valde. 2017, Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok. HVLVitenskapelig artikkel

“And the melody still lingers on”: Learning possibilities through the adaptation of a song.

Onsrud, Silje Valde. 2016, The 20th conference of Nordic Network for Research in Music Education. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 2 av 2