Cristin-prosjekt-ID: 501531
Sist endret: 10. januar 2017, 21:47

Cristin-prosjekt-ID: 501531
Sist endret: 10. januar 2017, 21:47
Prosjekt

Bruk av en mobilapplikasjon for å fremme kunnskapsbasert praksis blant helse- og sosialfagstudenter.

prosjektleder

Nina Rydland Olsen
ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Kunnskapsbasert praksis • Høyere utdanning • IKT

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
41313204
Sted
Nina Rydland Olsen

Tidsramme

Aktivt
Start: 12. oktober 2015 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av en mobilapplikasjon for å fremme kunnskapsbasert praksis blant helse- og sosialfagstudenter.

Vitenskapelig sammendrag

Tiltak trengs derfor for å få fremme effektiv undervisning i kunnskapsbasert praksis (KBP), og bruk av e-læring og digitale verktøy kan være et aktuelt tiltak. Opplæring i KBP og kunnskapshåndtering krever programmer og systemer for effektiv overføring av kunnskap og ferdigheter. Ved Høgskolen på Vestlandet har vi utviklet en mobilapplikasjonen, som er et digitalt læringsverktøy og en teknisk løsning, designet for å støtte studenter i prosessen med trinnene i KBP.

I mobilapplikasjonen vi har utviklet for å støtte studenter i å lære KBP kan studentene dokumentere prosessen med trinnene i KBP med utgangspunkt i en situasjon fra praksis. Informasjonen som fylles ut vil bli lagret i mobilapplikasjonen, slik at brukere kan gå tilbake til egen profil for å lese eller oppdatere informasjon.

Hovedhensikten med dette prosjektet er å utforske bruk av en mobilapplikasjon i kunnskapsbasert praksis blant studenter fra helse- og sosialfag. Prosjektet er todelt, og vi ønsker å utforske følgende to delproblemstillinger:

 1. Hvilke kunnskaper, ferdigheter og atferd knyttet til kunnskapsbasert praksis har studenter i helse- og sosialfag? Dette baseres på innhentet informasjon fra mobilapplikasjonen. (Delprosjekt 1).
 2. Hvordan erfarer helse- og sosialfagstudenter bruk av en mobilapplikasjon som et læringsverktøy i kunnskapsbasert praksis?  (Delprosjekt 2).

Delprosjekt 1

Deltakere og rekruttering

Vi vil invitere studenter fra ulike utdanninger ved Avdeling for helse- og sosialfag, HiB, til å bruke mobilapplikasjonen i praksis. For å ta i bruk mobilapplikasjonen må de først opprette en brukerprofil, via mobiltelefonen, PC, Mac eller nettbrett. I perioden 2016-2018 vil opp til 400 studenter kunne få tilbud om å bruke mobilapplikasjonen, ca. 100 studenter hvert semester.

Vi vil rekruttere studenter gjennom utdanningsledere ved utdanningene. De vil bli bedt om å informere om prosjektet skriftlig via studentenes digitale læringsplattform (it’s learning). Her vil forespørsel om deltakelse i prosjektet legges ut, i tillegg til lenke til mobilapplikasjonen (Vedlegg 2). 

Data og datainnsamlingsmetoder: Informasjon som studenter fyller inn i mobilapplikasjonen blir lagret automatisk i deres personlige brukerprofil. Denne informasjonen vil bli hentet ut og lagret på høgskolens forskningsserver. Informasjon som samles inn via studenters bruk av mobilapplikasjon vil bli brukt for å beskrive og analysere kunnskaper, ferdigheter og atferd knyttet til KBP (Vedlegg 3). Informasjonen vil bli beskrevet kvalitativt, og kvantitativt ved hjelp av deskriptiv statistikk.

Delprosjekt 2

Deltakere og rekruttering: For å få mer kunnskap om erfaringer med mobilapplikasjonen ønsker vi å gjennomføre fokusgruppeintervju med studenter som har brukt mobilapplikasjonen. I perioden 2016-2018 håper vi å rekruttere ca. 70 studenter. Vi ønsker vi å gjennomføre to til tre fokusgrupper per semester, med 3-8 deltakere i hver gruppe. Vi vil rekruttere studenter gjennom utdanningsledere ved utdanningene.

Data og datainnsamlingsmetoder: Vi vil bruke strategien fortolkende beskrivelse (23) som strategi for å utforske erfaringer med bruk av mobilapplikasjonen som et læringsverktøy. Vi vil samle inn intervjudata ved å gjennomføre fokusgruppeintervju blant studenter med erfaringer knyttet til bruk av en mobilapplikasjonen, og vi vil bruke en semi-strukturert intervjuguide

Metode

Kvantitativ og kvalitativ metode.

Utstyr

Mobilapplikasjonen kan lastes ned via PC, MAC eller telefon.

https://ebpsteps.no

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Nina Rydland Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Ilona Heldal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Bente Frisk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Kristine Berg Titlestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Susanne Grødem Johnson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »