Cristin-prosjekt-ID: 501993
Sist endret: 25. januar 2017, 11:54

Cristin-prosjekt-ID: 501993
Sist endret: 25. januar 2017, 11:54
Prosjekt

Muliparametrisk evaluering av muskelfunksjon, fysisk prestasjon og biomarkører

prosjektleder

Cecilie Brekke Rygh
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Radiologi og bildediagnostikk • Treningslære • Fysikalsk medisin og rehabilitering • Bioteknologi

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Skader og ulykker

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1 Underbyggende Forskning
 • 1.4 Metodologi og målinger
 • 4.1 Oppdaging og preklinisk testing av markører og teknologier

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
Cecilie Brekke Rygh

Tidsramme

Avsluttet
Start: 29. januar 2016 Slutt: 2. januar 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Muliparametrisk evaluering av muskelfunksjon, fysisk prestasjon og biomarkører

Vitenskapelig sammendrag

Kvantitative og sensitive mål på muskelegenskaper og endringer etter treningsintervensjon kan gi oss viktig kunnskap om mekanismer for endret muskelfunksjon ved trening. Dette er viktig ut fra et folkehelseperspektiv, og for utvikling av spesifikke egenskaper hos idrettsutøvere. Et langsiktig utbytte vil også være bedre og mer målrettet opptrening av muskelfunksjon og muskulær utvikling/gjenoppbygging etter større ulykker.

Biomarkører kan være bildebaserte eller måles i blodprøver.I dette prosjektet ønsker vi å etablere, evaluere og validere ikke-invasive biomarkører basert på magnetisk resonans spektroskopi (MRS), magnetisk resonans imaging (MRI), ultralyd, samt mikro-RNA (miRNA) og vurdere dette opp mot vevsprøver, som er invasiv og er dagens målemetode for å vurdere muskelfunksjon. Standard funksjonstester vil også bli utført og vil bli brukt som referansemål.

Metode

Eksperimentelt oppsett, kvantitativ metode. Longitudinelt studie

Utstyr

Bildedannande utstyr

Bildebehandlingsprogram

Avanaserte målemetoder for blodprøver og vevsprøver.

Treningsrom og -utstyr

Tittel

Multiparametric evaluation of muscle function, performance and biomarkers

Vitenskapelig sammendrag

Quantitative and sensitive measure of muscle characteristics and changes after an exercise intervention can give us important knowledge about the mechanisms of altered muscle function due to exercise. This is important from a public health perspective, and for the development of specific characteristics of athletes. On long-term, such knowledge may lead better and more targeted rehabilitation of muscle function and muscular development / reconstruction after major accidents.

 

Biomarkers can be image-based or measured in blood samples. In this project we want to establish, evaluate and validate non- invasive biomarkers based on magnetic resonance spectroscopy ( MRS) , magnetic resonance imaging (MRI) , ultrasound and micro- RNA ( miRNA ). We aim to evaluate and compare these biomarkers with tissue samples, which is invasive and is the current measurement method to assess muscle function. Standard performance tests will be performed and will be used as a reference.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Cecilie Brekke Rygh

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Alexander Selvikvåg Lundervold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Elisabeth Ersvær

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Hilde Stokvold Gundersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Anita Ryningen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »