Cristin-prosjekt-ID: 502513
Sist endret: 3. november 2017, 15:49

Cristin-prosjekt-ID: 502513
Sist endret: 3. november 2017, 15:49
Prosjekt

Forståelse for bærekraft

prosjektleder

Marianne Presthus Heggen
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Emneord

Bærekraftig utvikling • Narrativ analyse • Utdanning for bærekraftig utvikling

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2016 Slutt: 1. februar 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forståelse for bærekraft

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi utforsker forståelse for bærekraft gjennom en narrativ tilnærming (collaborative autoethnography). Gjennom narrative data som vi analyserer og tolker i fellesskap, utforsker vi hvordan forståelsen vår av utdanning for bærekraftig utvikling endrer seg gjennom det tverrfaglige arbeidet med å forberede, planlegge, gjennomføre og evaluere fordypningen Bærekraftig utvikling gjennom barns medvirkning (BUBM) i barnehagelærerutdanningen. YB, KHH, LTG og MpH

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marianne Presthus Heggen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Kjellrun Hiis Hauge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Yvonne Bakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Liv Torunn Grindheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Transforming vaules, ideas and paradoxes to education for sustainability.

Heggen, Marianne Presthus; Bakken, Yvonne; Grindheim, Liv Torunn; Hauge, Kjellrun Hiis. 2017, WEEC, World Environmental Education Congress. HVLVitenskapelig foredrag

Agents of change while playing with water?

Grindheim, Liv Torunn; Bakken, Yvonne; Hauge, Kjellrun Hiis; Heggen, Marianne Presthus; Gislefoss, Tonje. 2017, OMEP World International Conference. HVLVitenskapelig foredrag

An interdisciplinary narrative dialogue to enhance our understanding of education for sustainable development in early childhood education.

Bakken, Yvonne; Grindheim, Liv Torunn; Hauge, Kjellrun Hiis; Heggen, Marianne Presthus. 2015, Negotiating neglected narratives. Unpacking stories of children and teachers in educational practices. HVLVitenskapelig foredrag

Forskjeller og motsetninger som vilkår for læring i et samarbeid om tverrfaglig undervisning.

Bakken, Yvonne; Grindheim, Liv Torunn; Hauge, Kjellrun Hiis; Heggen, Marianne Presthus. 2015, Lærerprofesjonens mangfold og muligheter. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 4 av 4