Cristin-prosjekt-ID: 517934
Sist endret: 11. januar 2018, 10:10

Cristin-prosjekt-ID: 517934
Sist endret: 11. januar 2018, 10:10
Prosjekt

Deep Learning - From vision to classroom

prosjektleder

Sonja Merethe Mork
ved Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 1. august 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Deep Learning - From vision to classroom

Vitenskapelig sammendrag

Deep Learning er et forsknings- og utviklingsprosjekt om læring og undervisning i naturfag på barnetrinnet. Vi forsker på elever og lærere som tar i bruk undervisningsopplegg som er utviklet for å fremme dybdelæring. Sentrale stikkord er undervisningskvalitet, underveisvurdering, utforskende arbeidsmåter, grunnleggende ferdigheter og bevissthet om egen læring (metakognisjon). I tillegg til kunnskaper om dybdelæring i naturfag, vil resultater og erfaringer fra prosjektet bidra til revidering og utvikling av Naturfagsenterets undervisningsressurser og kurstilbud.  

Hovedmålet er å skaffe kunnskap om elevens læring og hvordan lærere støtter elevene i læringsprosessen når det aktivt legges til rette for dybdelæring.

Delspørsmål om lærernes undervisning:

 • Hvilke tilpasninger er nødvendige for å dekke elevenes ulike behov?
 • Hvordan kan læreren støtte elevenes læring av begreper?
 • Hvordan fremme elevenes bevissthet om egen læring?
 • Hvordan bruke lesemål som strategi for å fremme faglig forståelse?

Delspørsmål om elevenes læring:

 • Hvordan reflekterer elevene over undervisning som legger til rette for dybdelæring?
 • Hvordan er elevenes bevissthet om egen læring?
 • Hvordan reflekterer elevene om diskusjoner i grupper og hel klasse?
 • Hvordan reflekterer elevene om praktiske aktiviteter?
 • Hvordan er elevenes refleksjoner om bruk av lesemål som strategi for læring?
 • Hva kan daglige skriftlige refleksjoner si om elevenes læring?

Bakgrunnen for Deep Learning

 • Dybdelæring omtales som en viktig målsetning for framtidas skole i en rekke sentrale dokumenter (NOU 2014: 7NOU 2015: 8Tett på realfagMeld. St. 28)
 • Lite norsk forskning på dybdelæring i naturfag
 • Erfaringer fra etterutdanningstilbudet Nøkler til naturfag
 • Resultater fra TIMSS 2015 viser at:
  • Undervisningskvalitet har sterk sammenheng med elevenes motivasjon og prestasjoner
  • Bruk av utforskende metoder og lærerens trygghet i bruk av slike metoder har spesiell positiv sammenheng med elevers prestasjoner i naturfag
  • Utforskende undervisning finner sjelden sted

Deep Learning er basert på erfaringer med etterutdanningstilbudet Nøkler til naturfag. Ca 1200 lærer har deltatt i Nøkler til naturfag og jobbet med undervisningsopplegg som skal fremme dybdelæring. Undervisningsoppleggene er utviklet ved University of California, Berkeley og oversatt til norsk av Naturfagsenteret. Undervisningsoppleggene er basert på hva forskning har vist gir god undervisning og læring. Oppleggene er omfattende og har fokus på utforskende arbeidsmåter, grunnleggende ferdigheter og begrepslæring. I Deep Learning følger vi noen av kursdeltagerne fra Nøkler til naturfag når de jobber med undervisningsopplegg designet for dybdelæring.

Metode

Deep Learning er en videostudie som dokumenterer undervisning og læring fra fire kameravinkler: Ett kamera følger læreren, ett kamera gir oversiktsbilde over klasserommet, mens to elever bruker hodekamera som følger aktiviteten i deres grupper og gir innblikk i undervisning og læring fra elevenes perspektiv. Vi har god erfaring med dette designet fra tidligere studier.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sonja Merethe Mork

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Berit Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Fagbrev som modellhuselektriker.

Mork, Sonja Merethe; Voll, Liv Oddrun; Dahl, Maria Gaare. 2017, Naturfag. UIOPopulærvitenskapelig artikkel

Kreativitet satt i system.

Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S. 2017, Naturfagkonferansen 2017. UIOFaglig foredrag

Using reading goals as support for deep learning.

Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S. 2017, ESERA 2017. UIOVitenskapelig foredrag

Dybdelæring med literacy og utforskende arbeidsmåter i naturfag.

Mork, Sonja Merethe. 2017, Nasjonal konferanse om lesing 2017. UIOVitenskapelig foredrag

Lesemål som støtte for dybdelæring i naturfag.

Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S. 2017, NOLES-konferansen Literacy og dybdelæring. UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »