Cristin-prosjekt-ID: 530151
Sist endret: 26. november 2018, 12:05

Cristin-prosjekt-ID: 530151
Sist endret: 26. november 2018, 12:05
Prosjekt

Utviklingsprosjekt. Palliasjon og demens.

prosjektleder

Siren Eriksen
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utviklingsprosjekt. Palliasjon og demens.

Populærvitenskapelig sammendrag

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal på oppdrag fra Helsedirektoratet utvikle opplæringsmateriale om palliasjon til personer med demens og. Føringene for oppdraget er at palliasjon skal komme tydelig inn i revisjon av opplæringsmateriellet Demensomsorgens ABC og at det skal utvikles digitalt opplæringsmateriell rettet mot helsepersonell med ulik faglig bakgrunn, inkludert leger. 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Siren Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Guro Hanevold Bjørkløf

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Jørn Stordalen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3