Cristin-prosjekt-ID: 531280
Sist endret: 24. januar 2017, 21:25

Cristin-prosjekt-ID: 531280
Sist endret: 24. januar 2017, 21:25
Prosjekt

Novel-type vaccine against food allergy (ALLERVACC)

prosjektleder

Eliann Egaas
ved Forskningsgruppe toksinologi ved Veterinærinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Veterinærinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinsk biokjemi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2013 Slutt: 31. juli 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Novel-type vaccine against food allergy (ALLERVACC)

Populærvitenskapelig sammendrag

ALLERVACC er et nytt konsept for behandling av allergi. Vaksinen består av to sammenkoblede proteiner (i) en ligand som hemmer kroppens immunologiske reaksjon og (ii) et allergen som vil styre vaksinen mot celler som har spesifisitet til dette allergenet. Denne kombinasjonen vil fremkalle immunologisk toleranse spesifikt mot allergenet som inngår i vaksinen. Vi har tidligere fått lovende resultater med en vaksine rettet mot rekeallergi. I dette prosjektet undersøker vi en vaksine rettet mot peanøttallergi. Prosjektet er et samarbeid med Oslo-Universitetssykehuset (humane studier) og Folkehelseinstituttet (dyrestudier).
Våre resultater med et ALLERVACC mot rekeallergi har gjennom musetester, tester med humant blod og prikktester på norske rekeallergikere vist at ALLERVACC kan stoppe en allergisk reaksjon. For å være klar til 'proof of concept' studier skal dette prosjektet gjennomføre tre optimaliseringer; (i) å videreutvikle vaksinens stabilitet og løselighet, (ii) å undersøke om vaksineprinsippet kan virke ved behandling for peanøttallergi i tillegg til rekeallergi. Peanutallergi er valgt fordi den er vanligst forekommende og den farligste matallergien. Det siste punktet (iii) er å utvikle en vaksineringsstrategi. Vår ene partner, Mor-Barn klinikken ved Oslo-Universitetssykehuset har pasienter med vel karakterisert peanøttallergi som er tilgjengelige for blodtester og hudprikktester. Vår andre partner, Nasjonalt Folkehelseinstituttet, har utviklet en musemodell for matallergi som skal benyttes for å utvikle en optimal vaksineringsstrategi. Vårt hovedmål er en godt karakterisert og patentert ALLERVACC som kan videreformidles til en passende kommersiell bedrift eller kan danne grunnlag for en ny norsk biotech bedrift.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eliann Egaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Forskningsgruppe toksinologi ved Veterinærinstituttet

Christin Plassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kjemi ved Veterinærinstituttet

Bjarne Bogen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for immunologi og transfusjonmedisin ved Oslo universitetssykehus HF

Katrine Heggeset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Unni Cecilie Nygaard

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »