Cristin-prosjekt-ID: 533985
Sist endret: 15. januar 2019, 13:48

Cristin-prosjekt-ID: 533985
Sist endret: 15. januar 2019, 13:48
Prosjekt

Anlysis of HNF1A genevariants as risk factor for type 2 diabetes

prosjektleder

Pål Rasmus Njølstad
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinsk molekylærbiologi • Medisinsk genetikk • Cellebiologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2015 Slutt: 31. august 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Anlysis of HNF1A genevariants as risk factor for type 2 diabetes

prosjektdeltakere

prosjektleder

Pål Rasmus Njølstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Laeya Abdoli Najmi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Ingvild Aukrust

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Lise Bjørkhaug Gundersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Analysis of protein-coding genetic variation in 60,706 humans.

Lek, M; Aggregation Consortium, Exome; Njølstad, Pål Rasmus; Najmi, Laeya Abdoli; Aukrust, Ingvild; Bjørkhaug, Lise. 2016, Nature. UIBVitenskapelig artikkel

Functional investigations of HNF1A identify rare variants as risk factors for type 2 diabetes in the general population.

Najmi, Laeya Abdoli; Aukrust, Ingvild; Flannick, Jason; Molnes, Janne; Burtt, Noël; Molven, Anders; Groop, Leif; Altshuler, David; Johansson, Stefan; Bjørkhaug, Lise mfl.. 2017, Diabetes. HAUKELAND, Lu, BROAD, UIB, HVL, MGH, HMSVitenskapelig artikkel

Association of a low-frequency variant in HNF1A with type 2 diabetes in a latino population the SIGMA Type 2 Diabetes Consortium.

Estrada, Karol; Aukrust, Ingvild; Bjørkhaug, Lise; Bjørkhaug, Lise; Burtt, Noël P.; Mercader, Josep P.; García-Ortiz, Humberto; Huerta-Chagoya, Alicia; Moreno-Macías, Hortensia; Walford, Geoffrey mfl.. 2014, Journal of the American Medical Association (JAMA). UAM, CUitCoNY, UoC, HAUKELAND, UOMA, BROAD, UOSC, HMS, MGH, MEXICO, UIB, UoTHSC, UH, INdSP, CSIC, MIoT(, UoTHSCAVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3