Cristin-prosjekt-ID: 537246
Registrert av: REK Sist endret: 7. mai 2019 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 537246
Registrert av: REK Sist endret: 7. mai 2019 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Perfluoralkylerte stoffer i plasma hos gravide kvinner og varighet av amming etter fødsel

prosjektleder

Anne Lise Brantsæter
ved Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • National Institute of Environmental Health Sciences

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/427

Klassifisering

Emneord

Toksikologi • Folkehelse

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2017 Slutt: 31. mars 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Perfluoralkylerte stoffer i plasma hos gravide kvinner og varighet av amming etter fødsel

Populærvitenskapelig sammendrag

Perfluoralkylstoffer (PFAS) er syntetiske stoffer som brukes i industri- og forbrukerprodukter. Dyrestudier viser at PFAS eksponering i svangerskap fører til endringer melkekjertel-dannelse og prolaktinnivå. Et viktig forskningsspørsmål er derfor om PFAS eksponering kan føre til endring i produksjon av morsmelk hos mennesker og kortere varighet av amming. To studier i mennesker er gjennomført, en dansk studie med 1400 deltakere og en amerikansk studie med 336 deltakere, og resultatene indikerte at høyere konsentrasjon av PFAS var assosiert med kortere ammelengde. Den første studien manglet imidlertid informasjon om tidligere amming, og den andre studien hadde få deltakere og manglet statistisk styrke. Den norske mor og barn undersøkelsen har både informasjon og utvalgsstørrelse (ca 2000) til å imøtekomme svakhetene i tidligere studier. Målet for dette prosjektet er derfor å undersøke om konsentrasjonen av PFAS i plasma hos gravide påvirker hvor lenge kvinnene ammer etter fødselen.

Tittel

Perfluoroalkyl substances in maternal plasma during pregnancy and duration of breastfeeding

Populærvitenskapelig sammendrag

The purpose of this project has been to investigate the association between maternal plasma concentrations of perfluoroalkyl substances (PFAS) and duration of breastfeeding. PFAS are used in industrial and consumer products as surfactants, and are suspected endocrine disruptors. Animal studies show that PFAS can influence mammary gland differentiation and prolactin levels, which suggest that exposure could adversely impact breast milk supply. Two previous studies have tested this hypothesis and examined the association between maternal plasma PFAS concentrations in early pregnancy in relation to duration of breastfeeding, a proxy for breast milk production. We will improve on these analyses by examining the relationship within a large population of primiparas, by utilizing a population that is unlikely to stop breastfeeding prior to 6 months for work-related reasons, and that has measurements on additional PFAS beyond perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanoate (PFOA). This analysis will efficiently utilize preexisting measures of PFAS from MoBa participants who were selected as part of a case-control study of preeclampsia, as well as breastfeeding duration data that has been previously characterized within the study population.

 

Tittel

Perfluorerte alkylstoffer i plasma i plasma hos gravide og varighet av amming etter fødsel

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet undersøker om det er sammenheng mellom konsentrasjoner av perfluorerte alkylstoffer (PFAS) i plasma hos gravide og varighet av amming etter fødsel. PFAS er syntetiske stoffer som brukes i industri- og forbrukerprodukter. Dyrestudier viser at PFAS eksponering i svangerskap fører til endringer melkekjertel-dannelse og prolaktinnivå. Et viktig forskningsspørsmål er derfor om PFAS eksponering kan føre til endring i produksjon av morsmelk hos mennesker og kortere varighet av amming, noe som er antydet i tidligere studier. Den norske mor og barn undersøkelsen har både informasjon og utvalgsstørrelse til å imøtekomme svakhetene i tidligere studier. Målet for dette prosjektet er derfor å undersøke om konsentrasjonen av PFAS i plasma hos gravide påvirker hvor lenge kvinnene ammer etter fødselen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Lise Brantsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Rachel Carroll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved National Institute of Environmental Health Sciences

Emma Rosen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved National Institute of Environmental Health Sciences

Line Småstuen Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi ved Folkehelseinstituttet

Matthew P. Longnecker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved National Institute of Environmental Health Sciences
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Maternal Plasma Concentrations of Per- and Polyfluoroalkyl Substances and Breastfeeding Duration in the Norwegian Mother and Child Cohort.

Rosen, Emma M; Brantsæter, Anne Lise; Carroll, Rachel; Haug, Line Småstuen; Singer, Alison B; Zhao, Shanshan; Ferguson, Kelly K.. 2018, Environmental Epidemiology. UoNCaCH, FHI, NIEHSVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1