Cristin-prosjekt-ID: 540750
Sist endret: 23. juni 2017, 08:44

Cristin-prosjekt-ID: 540750
Sist endret: 23. juni 2017, 08:44
Prosjekt

Health related quality of life, adverse effects, and work life in relation to clinical, socio-demographic, and psychological factors in men with localized prostate cancer

prosjektleder

Erik Skaaheim Haug
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Telemark HF

Finansiering

 • Sykehuset Telemark
  Prosjektkode: 81.69

Klassifisering

Emneord

Prostatakreft • Urologiske sykdommer • Helserelatert livskvalitet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Health related quality of life, adverse effects, and work life in relation to clinical, socio-demographic, and psychological factors in men with localized prostate cancer

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Erik Skaaheim Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Alv A Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tomm Bernklev

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Rasmus Nilsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF
1 - 4 av 4