Cristin-prosjekt-ID: 541917
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541917
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sammenheng mellom fysisk aktivitet og langvarig smerte

prosjektleder

Òlöf Anna Steingrìmsdòttir
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1794

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2016 Slutt: 1. januar 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenheng mellom fysisk aktivitet og langvarig smerte

Populærvitenskapelig sammendrag

Selv om fysisk aktivitet ofte er benyttet både til forebygging og behandling av langvarig smerte, er det fortsatt manglende kunnskap om sammenhenger mellom disse. Noen resultater tyder på en U-formet assosiasjon. Hensikten med prosjektet er å dokumentere sammenheng mellom fysisk aktivitet og smerte i en generell populasjon og undersøke hvilken rolle egenskaper for smerteinhibisjon og smertesensitivitet har for utvikling av (alvorlig) smerte. Vi benytter oss av tverrsnittdesign for å dokumentere a) sammenheng mellom fysisk aktivitet og selvrapportert smerte og b) sammenheng mellom fysisk aktivitet og eksperimentell smerte. Vi vil siden undersøke resultater fra tverrsnittanalysene i et longitudinal design. Det benyttes eksperimentelle, kliniske og epidemiologiske data fra Tromsøundersøkelsen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Òlöf Anna Steingrìmsdòttir

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1