Cristin-prosjekt-ID: 541980
Registrert av: REK Sist endret: 30. november 2022, 01:54 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541980
Registrert av: REK Sist endret: 30. november 2022, 01:54 Sist endret av: REK
Prosjekt

Utvikling av et klinisk verktøy for kartlegging av utmattelse hos slagpasienter

prosjektleder

Anners Lerdal
ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1741

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Sykepleievitenskap

Emneord

Slag rehabilitering oppfølgning • Hjerneslag • Assessment tool • Fatigue

HRCS-helsekategori

 • Hjerneslag

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 7 Håndtering av sykdommer og tilstander
 • 2.4 Overvåking og utbredelse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt
 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av et klinisk verktøy for kartlegging av utmattelse hos slagpasienter

Vitenskapelig sammendrag

Av om lag 12.000 personer som får hjerneslag i Norge årlig, vil 25-68% oppleve en alvorlig utmattelse etter slaget. Utmattelsen reduserer evnen og motivasjonen til å delta i rehabiliteringsopplegg og bidrar til dårligere fysisk helse på lengre sikt.

Hensikten med dette prosjektet er å utvikle et kartleggingsverktøy for utmattelse etter hjerneslag slik at utmattelsen lettere kan bli fanget opp av helsepersonell, og som kan være et hjelpemiddel for personer med hjerneslag til å uttrykke sine plager med utmattelse.

Helsepersonell har i dag ingen kliniske hjelpeverktøy til å kartlegge utmattelse hos slagpasientene. Vår kartleggingsverktøy vil være det første som er spesifikt utviklet for å vurdere utmattelse etter hjerneslag.

Tittel

Developing and testing an assessment tool for post-stroke fatigue

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anners Lerdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
Aktiv cristin-person

Ingrid Johansen Skogestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Bent Indredavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Marit Kirkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Lack of content overlap and essential dimensions – A review of measures used for post-stroke fatigue.

Skogestad, Ingrid Johansen; Kirkevold, Marit; Indredavik, Bent; Gay, Caryl; Lerdal, Anners Vetle. 2019, Journal of Psychosomatic Research. STOLAV, NTNU, LDS, UIO, UoCSFVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Fatigue - konsekvenser, årsaker og behandling. .

Johansen Skogestad, Ingrid. 2018, Norges Handikapforbund. LDSPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 2 av 2