Cristin-prosjekt-ID: 542521
Registrert av: REK Sist endret: 24. desember 2021, 12:57 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542521
Registrert av: REK Sist endret: 24. desember 2021, 12:57 Sist endret av: REK
Prosjekt

Biopsykososiale reaksjoner etter hjerneslag

prosjektleder

Anners Lerdal
ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1111

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Klinisk medisinske fag

Emneord

Cardiorespiratory fitness • Patofysiologi • Hjerneslag • Fatigue

HRCS-helsekategori

 • Hjerneslag

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2 Årsaksforhold
 • 4 Påvising, screening og diagnose

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt
 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Telefon
+4795033144
Sted
Forskningssjef og Professor Anners V. Lerdal

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2016 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Biopsykososiale reaksjoner etter hjerneslag

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter rapporterer at utmattelsen etter hjerneslag er et av de mest plagsomme symptomene etter hjerneslag. Til tross for at utmattelse er vanlig og at det har en negativ påvirkning på fysisk funksjon, rehabilitering og livskvalitet, finnes det i dag ingen effektiv behandling for utmattelse etter hjerneslag. Dette skyldes delvis en manglende forståelse for utmattelse, inkludert potensielle subtyper og underliggende mekanismer.

Denne studien har til hensikt å identifisere potensielle subtyper ved utmattelse og undersøke eventuelle relasjoner med faktorer som depresjon, søvnforstyrrelser og kardiorespiratorisk funksjon. I tillegg vil studien utforske patofysyiologien bak utmattelse ved blant annet å undersøke biomarkører.

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmålet med denne studien er å ekspandere dagens kunnskap om biopsykososiale reaksjoner etter hjerneslag, med fokus på å få kunnskap om tretthet (post-stroke fatigue) og assosierte biologiske og psykologiske mekanismer. Tohundre personer med førstegangs hjerneslag vil inkluderes i studien under sykehusinnleggelsen. De vil deretter bli fulgt opp med gjentatte målinger og spørresjema i en obersvasjonsstudie. Studien søker å indentifisere pasienter med nyoppstått utmattelse etter hjerneslaget. Utmattelsens samvariasjon med biomarkører bli undersøkt for å avdekke utmattelsens etiologi.
 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anners Lerdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Elisabeth Edvardsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Ingrid Johansen Skogestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Søren Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Ulrich Mack

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Lack of content overlap and essential dimensions – A review of measures used for post-stroke fatigue.

Skogestad, Ingrid Johansen; Kirkevold, Marit; Indredavik, Bent; Gay, Caryl; Lerdal, Anners Vetle. 2019, Journal of Psychosomatic Research. STOLAV, NTNU, LDS, UIO, UoCSFVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Fatigue - konsekvenser, årsaker og behandling. .

Johansen Skogestad, Ingrid. 2018, Norges Handikapforbund. LDSPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 2 av 2