Cristin-prosjekt-ID: 543099
Registrert av: SPREK Sist endret: 5. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 543099
Registrert av: SPREK Sist endret: 5. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Fisk eller nøtter? Effekten av kosthold på kardiometabolske risikofaktorer og persisterende organiske miljøgifter

prosjektleder

Serena Tonstad
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1930

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fisk eller nøtter? Effekten av kosthold på kardiometabolske risikofaktorer og persisterende organiske miljøgifter

Populærvitenskapelig sammendrag

Persisterende organiske miljøgifter (POPs) er fettløselige substanser som akkumuleres i kroppen og er forbundet med type 2 diabetes/overvekt. I motsetning beskytter inntak av nøtter mot hjertesykdom/overvekt. Vi kjenner ikke til at enkle kostendringer som å spise mer fet fisk eller nøtter påvirker risiko. Vi vil gjennomføre en randomisert kontrollert klinisk studie med tre grupper:1) normalt kosthold pluss fet fisk 600 g/uke 2) normalt kosthold pluss nøtter 200g/uke 3) kontrollkosthold uten fisk/nøtter blant 120 voksne personer med overvekt og risikofaktorer for hjertesykdom/diabetes med oppfølging i ½ år. Studiespørsmålene er a) Om fet fisk øker POPs blant fiskespisere sammenlignet med kontrollgruppen b) Om inntak av fet fisk påvirker risikofaktorer sammenlignet med kontrollgruppen c) Om inntak av nøtter forbedrer risikofaktorer sammenlignet med kontrollgruppen og gruppen som spiser fet fisk. Denne studien vil bidra til bedre forståelse av kostholdets rolle i diabetes/hjertesykdom.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Serena Tonstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1