Cristin-prosjekt-ID: 543267
Registrert av: REK Sist endret: 21. november 2018, 12:46

Cristin-prosjekt-ID: 543267
Registrert av: REK Sist endret: 21. november 2018, 12:46
Prosjekt

Psykiske lidelser og risikoprofiler for selvmord

prosjektleder

Kim Stene-Larsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1281

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2015 Slutt: 1. oktober 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykiske lidelser og risikoprofiler for selvmord

Populærvitenskapelig sammendrag

Det registreres omlag 500 selvmord i Norge hvert år og de samfunnsmessige konsekvensene er store. Det er svært krevende å forutse hvem som kommer til å begå selvmord. Selv der det er klare risikofaktorer til stede så er det de færreste av disse som faktisk ender opp med å ta livet sitt. Psykisk lidelse er regnet som en av de mest konsistente risikofaktorene for selvmord, men hva som kjennetegner de med en psykisk lidelse som faktisk ender opp med å gjøre selvmord vet vi svært lite om. I dette forskningsprosjektet så ønsker vi å koble data fra en rekke omfattende registre som dødsårsaksregisteret, norsk pasientregister, reseptregisteret, folkeregisteret, FD trygd og KUHR for så å gjøre analyser av hva som kjennetegner mennesker med psykiske lidelser som tar livet sitt. Gjennom prosjektet vil vi kunne avdekke mønstre av risiko som er spesifikke for ulike psykiske lidelser som igjen kan være nyttig i forebyggende arbeid.

Tittel

Risk profiles for completed suicide among psychiatric patients

Populærvitenskapelig sammendrag

In Norway approximately 550 individuals die by suicide each year and the consequences to society are far reaching. Predicting suicide risk is demanding. Even in the presence of clear and well documented risk factors only a small proportion end their life to suicide. Mental disorders are one of the most consistent risk factors present in over 90 % of all suicides. In despite of this very little is known regarding what characterise those with mental disorders that end up taking their own life.  

In this research project we aim to link data from several large national registries such as the Norwegian cause of death registry, the Norwegian prescription database, the primary health care database, the Norwegian patient registry, the central population registry, the Norwegian welfare database, the national educational database and other sociodemographic data from statistics Norway in order to describe what characterise patients with mental disorders that end their life to suicide. The project aim to detect patterns of risk specific to different mental disorders that again could prove useful in suicide prevention work.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kim Stene-Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Lars Johan Hauge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet

Anne Reneflot

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3