Cristin-prosjekt-ID: 543281
Registrert av: REK Sist endret: 12. november 2018 14:03

Cristin-prosjekt-ID: 543281
Registrert av: REK Sist endret: 12. november 2018 14:03
Prosjekt

Bruk av illegale rusmidler hos gravide

prosjektleder

Svetlana Skurtveit
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1343

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2015 Slutt: 1. september 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av illegale rusmidler hos gravide

Populærvitenskapelig sammendrag

Bruk av illegale rusmidler blant gravide kvinner utgjør et alvorlig problem på verdensbasis og er forbundet med høye kostnader for samfunnet, og på det personlige plan for de kvinner og barn det gjelder. Denne gruppen er vanskelig å studere og vi kjenner ikke godt nok til de spesifikke effektene av rusmiddelbruk blant gravide. Den norske Mor og Barn Studien (MoBa), en stor svangerskapskohort i verdenssammenheng, gjør at vi i Norge har en unik sjanse til å studere sammenhengen mellom bruk av illegale stoffer i svangerskapet og uønskede svangerskapskomplikasjoner, svangerskapsutfall og senere utvikling hos barn. I MoBa undersøkelsen har kvinnene selv rapportert om bruk av illegale stoffer. I denne studien ønsker vi å studere: Er bruk av illegale rusmidler eller legemidler brukt i legemiddelassistert rehabilitering assosiert med uønskede a) svangerskapskomplikasjoner , b) svangerskapsutfall eller c) psykomotorisk utvikling, atferd, temperament hos barn opp til 5 årsalder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svetlana Skurtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Roman Gabrhelik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Tsjekkia

Elisabeth Lobben Munch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Vigdis Vindenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus HF

Eva Skovlund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »