Cristin-prosjekt-ID: 543322
Registrert av: REK Sist endret: 12. august 2021, 13:11 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543322
Registrert av: REK Sist endret: 12. august 2021, 13:11 Sist endret av: REK
Prosjekt

Mors kvikksølvkonsentrasjon under svangerskapet og barnets utvikling ved 3 og 5 år

prosjektleder

Anne Lise Brantsæter
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1346

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 13. mai 2015 Slutt: 1. oktober 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mors kvikksølvkonsentrasjon under svangerskapet og barnets utvikling ved 3 og 5 år

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi vil bruke Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa) for å finne assosiasjoner mellom mors konsentrasjon av kvikksølv og barnets språklige utvikling. Vi har tidligere sett en assosiasjon mellom beregnet kvikksølvinntak hos mor og barnets språklige utvikling ved tre år. I dette prosjektet skal vi bruke 3000 målte verdier av kvikksølvkonsentrasjonen til mødrene og analysere disse med tanke på assosiasjoner med kognitiv utvikling. I tillegg skal vi bygge prediksjonsmodeller med utgangspunkt i de målte verdiene slik at hele MoBa kohorten kan utnyttes for å vurdere ev. assosiasjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Lise Brantsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Sarah E. Rothenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oregon State University
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Prenatal mercury exposure, maternal seafood consumption and associations with child language at five years.

Vejrup, Kristine; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Brantsæter, Anne Lise; Knutsen, Helle Katrine; Caspersen, Ida Henriette; Alexander, Jan; Lundh, Thomas; Meltzer, Helle Margrete; Magnus, Per; Haugen, Margaretha. 2018, Environment International. FHI, LuVitenskapelig artikkel

Prenatal methylmercury exposure and language delay at three years of age in the Norwegian Mother and Child Cohort Study.

Vejrup, Kristine; Schjølberg, Synnve; Knutsen, Helle Katrine; Kvalem, Helen Engelstad; Brantsæter, Anne Lise; Meltzer, Helle Margrete; Alexander, Jan; Magnus, Per; Haugen, Margaretha. 2016, Environment International. FHI, ONHVitenskapelig artikkel

Prenatal mercury exposure and infant birth weight in the Norwegian Mother and Child Cohort Study.

Vejrup, Kristine; Brantsæter, Anne Lise; Knutsen, Helle Katrine; Magnus, Per; Alexander, Jan; Kvalem, Helen Engelstad; Meltzer, Helle Margrete; Haugen, Margaretha. 2014, Public Health Nutrition. FHI, ONHVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3