Cristin-prosjekt-ID: 543627
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:58 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543627
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:58 Sist endret av: REK
Prosjekt

Urinsyregikt i Norge (NOR-Gout)

prosjektleder

Tillmann Uhlig
ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/990

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Reumatologi

Emneord

Urinsyregikt

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. august 2015 Slutt: 31. mai 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Urinsyregikt i Norge (NOR-Gout)

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med NOR-Gout er å studere om et klinisk behandlingstilbud med målstyrt behandling hos pasienter med urinsyregikt kan redusere frekvens av nye anfall med urinsyregikt, redusere urinsyrenivået i serum til ønsket nivå og føre til tilbakegang av urinsyreavleiringer i ledd eller sener. NOR Gout er en multisenter longitudinell observasjonsstudie med pasienter som nylig hadde anfall med urinsyregikt og forhøyet urinsyre. Pasientene følges over 12 måndeder under pågående klinisk behandling med sykdomsaktivtetsmål, funksjonsmål, livskvalitetsmål, og bildediagnostikk. Deretter overføres pasientene til oppfølging hos fastlege og møter til avsluttende evaluering etter 24 måneder. Studien kan vise om kliniske behandlingsprinsipper med "tight control" og "treat-to-target" fører til færre smertefulle anfall med urinsyregikt, mindre leddskade, færre sykdomskonsekvendser, færre komorbiditeter og samfunnsøkonomisk til redusert produktivitetstap.

Metode

200 pasienter med urinsyregikt og nylig anfall følges klinisk tett med et behandlingsmål av lav urinsyreverdi i serum. Studien varer i 24 måneder.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tillmann Uhlig

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Diakonhjemmet sykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Ortopedisk avdeling - Ullevål ved Universitetet i Oslo

Hilde Berner Hammer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus

Tron Hovind Eskild

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Radiologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus

Tove Borgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Lars F Karoliussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Brief Report: Validation of a Definition of Flare in Patients With Established Gout.

Gaffo, Angelo L.; Dalbeth, Nicola; Saag, Kenneth G.; Singh, Jasvinder A.; Rahn, Elizabeth J.; Mudano, Amy S.; Chen, Yi-Hsing; Lin, Ching-Tsai; Bourke, Sandra; Louthrenoo, Worawit mfl.. 2018, Arthritis & Rheumatology. NAS, TVGH, WES, DIAKONSYK, UoAaB, VAMC, CMU, UdSdP, HGUE, HGM, VUoW, UdPVHU, HCRUCES, UoO, TUoA, BUMC, MATER, RH, UdEdRdJShort communication

Chasing crystals out of the body: Will treat to serum urate target for gout help us get there?

Singh, Jasvinder A.; Uhlig, Till. 2017, Annals of the Rheumatic Diseases. DIAKONSYK, UoA, VAMC, UIOLeder

Urinsyregikt - nytt innen diagnostikk og behandling.

Uhlig, Till; Eskild, Tron Hovind; Hammer, Hilde Berner. 2016, Tidsskrift for Den norske legeforening. DIAKONSYKVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3