Cristin-prosjekt-ID: 544711
Registrert av: REK Sist endret: 17. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544711
Registrert av: REK Sist endret: 17. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekten av 5:2 dietten på vekt og hjerte- og karrisiko hos pasienter med fedme

prosjektleder

Serena Tonstad
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1702

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekten av 5:2 dietten på vekt og hjerte- og karrisiko hos pasienter med fedme

Populærvitenskapelig sammendrag

Fem+to dietten har fått oppmerksomhet men er lite systematisk undersøkt. Fedmeepidemien tilsier at man trenger kostplan som bidrar til sunn vektreduksjon uten å øke risiko. Målsetningen er å undersøke om personer med fedme som følger kostplan med faste to dager i uken får like god vektreduksjon og forbedring i hjerte- og karrisiko som samme energirestriksjon jevnt fordelt over ukedagene. Videre er kostholdsplan med faste to dager i uken gjennomførbare, tolererbare og trygge? Menn og kvinner 21-70 år med fedme og metabolsk syndrom inkluderes. Energibehovet beregnes, og alle får Middelhavskostråd. Intervensjonsgruppen reduserer energibehovet med 22 % ved å faste 2 dager i uken. Kontrollgruppen reduserer energiinntaket med 22 % ved jevn restriksjon over alle ukedagene. Oppfølging etter ½ år. Endepunkter: Vekt, risikofaktorer, og toleranse. Analyse: Intention to treat. Styrke: 60 i hver gruppe. Studien vil bidra til individualisering av kostråd for personer med fedme.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Serena Tonstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1