Cristin-prosjekt-ID: 544983
Registrert av: REK Sist endret: 1. februar 2020, 10:46

Cristin-prosjekt-ID: 544983
Registrert av: REK Sist endret: 1. februar 2020, 10:46
Prosjekt

Diabetes i kommunehelsetjenesten - en nasjonal register studie

prosjektleder

Marjolein Memelink Iversen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/687

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Diabetes i kommunehelsetjenesten - en nasjonal register studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne studien vil gi ny kunnskap om prevalens av diabetes og en bedre forståelse av helsetilstanden til personer med diabetes i hjemmesykepleien. Studiens hovedmål er å: 1) Bestemme nasjonal prevalens av medikamentelt behandlet diabetes i hjemmesykepleien ved å sammenligne estimater fra IPLOS og Reseptregisteret. 2) Sammenligne tilbudte tjenester og funksjonsnivå blant hjemmesykepleiepasienter som er registrert som medikamentelt/ ikke medikamentelt behandlet for diabetes i IPLOS. 3)Undersøke tidstrender i andelen mottakere av hjemmesykepleie ? 65 år registrert som medikamentelt/ ikke medikamentelt behandlet for diabetes i perioden 2009-2013. 4) Undersøke risiko for å bli hjemmesykepleiepasient blant mottakere av hjemmehjelp med/uten antidiabetes medisin. 5) Undersøke risiko for sykehusinnleggelser og mortalitet blant mottakere av hjemmesykepleie ? 65 år registrert som medikamentelt/ ikke medikamentelt behandlet for diabetes i reseptregisteret.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marjolein Memelink Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Johannes Haltbakk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Marit Graue

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Tell Grethe Seppola

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Jannicke Igland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »