Cristin-prosjekt-ID: 631327
Registrert av: REK Sist endret: 10. september 2021, 14:02 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631327
Registrert av: REK Sist endret: 10. september 2021, 14:02 Sist endret av: REK
Prosjekt

DiaFoto - Telemedisinsk oppfølging av diabetesrelaterte fotsår i kommunehelsetjenesten sammenlignet med tradisjonell oppfølging i spesialisthelsetjenesten

prosjektleder

Marjolein Memelink Iversen
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/1609

Finansiering

 • Helse Vest RHF
  Prosjektkode: 911605
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 3696082

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Diabetes

HRCS-helsekategori

 • Stoffskifte og hormoner

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6.8 Alternativ behandling

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Sted
Marjolein M. Iversen

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2011 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DiaFoto - Telemedisinsk oppfølging av diabetesrelaterte fotsår i kommunehelsetjenesten sammenlignet med tradisjonell oppfølging i spesialisthelsetjenesten

Populærvitenskapelig sammendrag

REK Vest anser Helse Stavanger HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Formålet med prosjektet er å undersøke om telemedisinsk oppfølging av pasienter med diabetesrelaterte fotsår er et likeverdig alternativ til tradisjonell poliklinisk oppfølging. Forskningsdeltakerne er pasienter med diabetesrelaterte fotsår der utvalget vil bli randomisert til en intervensjons- og en kontrollgruppe. Deltakelsen innebærer at pasientene besvarer spørreskjema om helse og livskvalitet, diabetesrelatere forhold og tilfredshet med helsetjenesten. 276 deltakere ønskes inkludert.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marjolein Memelink Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Beate-Christin Hope Kolltveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Truls Østbye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Duke University

Jannicke Igland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Marit Graue

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Effect of a Telemedicine Diabetic Foot Ulcer Intervention on Health and Well-being: A Cluster Randomized Controlled Trial .

Iversen, Marjolein M.; Igland, Jannicke; Smith-Strøm, Hilde; Østbye, Truls; Tell, Grethe Seppola; Skeie, Svein; Cooper, John G.; Hausken, Marie Fjelde; Graue, Marit. 2019, The American Diabetes Association's 79th Scientific Sessions. SUS, DU, HVL, UIBPoster

Telemedisinsk oppfølging i primærhelsetjenesten – et supplement til dagens praksis? .

Iversen, Marjolein M.. 2019, Nasjonalt Diabetesforum. HVLVitenskapelig foredrag

Diabetes fotsår; telemedisinsk oppfølging og sårtilheling .

Smith-Strøm, Hilde; Iversen, Marjolein M.. 2019, Nasjonalt Diabetesforum. HVLVitenskapelig foredrag

Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår – et alternativ til dagens praksis? .

Iversen, Marjolein M.; Kolltveit, Beate-Christin Hope; Smith-Strøm, Hilde; Skeie, Svein; Cooper, John G.; Graue, Marit. 2019, Best Practice – Diabetes/Hjerte-karsykdommer. SUS, HVLPopulærvitenskapelig artikkel

En enkel undersøkelse kan redde tær, føtter og liv for de med diabetes .

Berg, Tore Julsrud; Iversen, Marjolein M.. 2019, Forskning.no. UIO, HVLKronikk
1 - 5 av 58 | Neste | Siste »