Cristin-prosjekt-ID: 545926
Registrert av: SPREK Sist endret: 27. november 2018 15:41

Cristin-prosjekt-ID: 545926
Registrert av: SPREK Sist endret: 27. november 2018 15:41
Prosjekt

A Scandinavian cohort of pregnant women in opioid maintenance treatment during pregnancy: long term consequences for the child (ScopeOMT)

prosjektleder

Marte Handal
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/358

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 5.193.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 240197

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Farmakoepidemiologi • Rusmisbruk

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2 Årsaksforhold

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Telefon
21077886
Sted
Marte Handal

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 1. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

A Scandinavian cohort of pregnant women in opioid maintenance treatment during pregnancy: long term consequences for the child (ScopeOMT)

Tittel

Legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengigige gravide; en skandinavisk studie av effekter på barnet på kort og lang sikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Opioid-avhengighet hos gravide kvinner er et folkehelseproblem internasjonalt. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er vist å være det beste behandlingsalternativ for disse kvinnene. Tidligere studier av LAR under svangerskapet har stort sett vært utført på små, selekterte grupper i land med store sosioøkonomiske forskjeller og kvaliteten har vært vurdert som lav. Vi vil gjennomføre en skandinavisk studie for at antall kvinner skal være tilstrekkelig til å kunne studere effekter av LAR behandling på en god nok måte. Data om gravide i og utenfor LAR fra sentrale helseregistre/andre registre i Norge, Sverige og Danmark skal benyttes. Hovedmålet er å studere korttids og langtidseffekter på barn av mødre som har fått LAR behandling i graviditeten. Vi vil ta hensyn til den økte sykeligheten og legemiddelbruken som gravide kvinner i LAR har, samt studere om det er forskjeller mellom de ulike LAR legemidlene og om doser som benyttes har betydning for de mulige effektene på barna.

Vitenskapelig sammendrag

Opioid-avhengighet hos gravide kvinner er et folkehelseproblem internasjonalt. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er vist å være det beste behandlingsalternativ for disse kvinnene. Tidligere studier av LAR under svangerskapet har stort sett vært utført på små, selekterte grupper i land med store sosioøkonomiske forskjeller og kvaliteten har vært vurdert som lav. Vi vil gjennomføre en skandinavisk studie for at antall kvinner skal være tilstrekkelig til å kunne studere effekter av LAR behandling på en god nok måte. Data om gravide i og utenfor LAR fra sentrale helseregistre/andre registre i Norge, Sverige og Danmark skal benyttes. Hovedmålet er å studere korttids og langtidseffekter på barn av mødre som har fått LAR behandling i graviditeten. Vi vil ta hensyn til den økte sykeligheten og legemiddelbruken som gravide kvinner i LAR har, samt studere om det er forskjeller mellom de ulike LAR legemidlene og om doser som benyttes har betydning for de mulige effektene på barna.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marte Handal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Milada Mahic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Svetlana Skurtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Ingunn Olea Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Vidar Hjellvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Hospitalization of Children after Prenatal Exposure to Methadone and Buprenorphine: National Registry Studies from the Czech Republic.

Handal, Marte; Nechanská, Blanka; Skurtveit, Svetlana; Mahic, Milada; Mravčík, Viktor; Gabrhelík, Roman. 2018, ICPE 2018. FHI, UIOPoster

Infections in children after prenatal exposure to methadone and buprenorphine: Nordic Registry Study.

Mahic, Milada; Hernandez-Diaz, Sonia; Wood, Mollie; Odsbu, Ingvild; Nørgaard, Mette; Kieler, Helle; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte. 2018, ICPE 2018. FHI, UIOVitenskapelig foredrag

Nordic opportunities in registries, cohorts and biobanks. Time for action .

Handal, Marte. 2018, RCN Conference 2018; Mental Health and Addiction - Norwegian Research Opportunities . FHIVitenskapelig foredrag

Neonatal outcomes after fetal exposure to methadone and buprenorphine: national registry studies from the Czech Republic and Norway.

Nechanská, Blanka; Mravčík, Viktor; Skurtveit, Svetlana; Lund, Ingunn Olea; Gabrhelík, Roman; Engeland, Anders; Handal, Marte. 2018, Addiction. FHI, UKvP, UIO, UIBVitenskapelig artikkel

Condition of newborns of women received OMT and opiates during pregnancy: comparison of Czech and Norwegian cohorts.

Nechanska, Blanka; Mravcik, Viktor; Skurtveit, Svetlana; Lund, Ingunn Olea; Gabrhelik, Roman; Engeland, Anders; Handal, Marte. 2017, AT Konference. FHI, UIO, UIBVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »